Sökning: "interna intressenter"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden interna intressenter.

 1. 1. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the effects from the Mobility Orientation Law on geographical inequalities of mobility and low-carbon mobility in French low-density inter-municipalities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martin Pasquesoone; [2022]
  Nyckelord :Mobility Orientation Law; Low-density territories; Geographical inequalities; Low-carbon mobility; Hauts-de-France; case study;

  Sammanfattning : The historical concentration of French mobility policies in urban areas has resulted into a high dependence of the private-car system in low density territories. Therefore, and especially in these areas, mobility is now threatened by a double constraint of carbon. LÄS MER

 3. 3. Assessment of uncertainties in carbon footprint calculation at manufacturing SMEs

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ahmednajib Omar; David Wallin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The need to reduce emissions to cope with climate change and reaching the Paris agreement is an important factor for all industries. For a manufacturing company in the process to reduce emissions, it is important to know where they occur and what factors that affects emissions the most. LÄS MER

 4. 4. Konsten att skapa en stamgäst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Nilsson; Rebecka Kullenberg; [2022]
  Nyckelord :house of brands; hotel and service industry; brand communication; relationship building strategies; strategic communication; co-creation; varumärkeskommunikation; relationsbyggande strategier; strategisk kommunikation; samskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka house of brands-strategin för varumärken inom hotellbranschen, samt att förstå de relationsbyggande strategierna bakom uppbyggnaden och kommunikationen av varumärkena. För att uppnå syftet med studien genomfördes en fallstudie med sju semistrukturerade intervjuer inom hotellgruppen ESS Group. LÄS MER

 5. 5. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER