Sökning: "key account management relationer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden key account management relationer.

 1. 1. Kartläggning av arbetsprocessen : En studie om en Key Account Managers arbetsprocess på ett industribolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Landberg; Svensson Sixten; [2020]
  Nyckelord :Key Account Manager; Key Account Management; Customer Relationship Management; Arbetsprocess; decentraliserat industribolag; industribolag;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uppmärksammat en rad olika aspekter, delar och karaktärsdrag hos en Key Account Manager. En Key Account Manager är en nyckelspelare i jakten på att hantera och utveckla goda relationer till företagets kunder, och vars arbete kan vara en bidragande faktor till den egna organisationens framtidsutsikter. LÄS MER

 2. 2. Underhåll och förbättring av leverantörsrelationer : En fallstudie på ett speditörföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oscar Lönnberg; Alice Hägnander; [2020]
  Nyckelord :Freight Forwarder; Supplier Relations; Supplier Segmentation; Interaction Model; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ; Speditör; leverantörsrelationer; leverantörssegmentering; interaktionsmodellen; Customer Relationship Management CRM ; Key Account Management KAM ;

  Sammanfattning : Syfte – En förstudie på fallföretaget identifierade ett problem som ledde till att syftet och frågeställningarna formulerades. Studien syfte innebär att undersöka hur underhåll av en leverantörsrelation kan påverka ett speditörföretag. LÄS MER

 3. 3. Key Account Managements värde för säljande tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Grönhult; Felicia Karlsson; [2015]
  Nyckelord :KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Value creation; Value; KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Värdeskapande; Värde;

  Sammanfattning : Att skapa starka och långsiktiga relationer till sina kunder har för företag blivit en nödvändighet i den industriella marknadsföringen, där relationerna i sig själva kan ses som den viktigaste tillgången för verksamheten. Från området inom relationsmarknadsföring har Key Account Management vuxit fram och blivit ett populärt begrepp, där en koncentrerad mängd av företagets kunder prioriteras högre än övriga. LÄS MER

 4. 4. Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Richardsson; [2014]
  Nyckelord :Key Account Management; KAM; key account management; Account Management; Relationship Marketing; Marketing; Customer Relations; Business to business relations; Key Account Management; KAM; Account Management; Nyckelkundsbearbetning; Relationsmarknadsföring; Marknadsföring; Kundrelationer; Kommunikation; Business to business relations;

  Sammanfattning : Titel: Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management Bakgrund: För företag på dagens högt konkurrerande och ständigt föränderliga marknad krävs en väl strukturerad planläggning och nya metoder för långsiktig överlevnad. Den traditionella marknadsföringen flyttar fokus och introducerar Key Account Management utifrån det faktum att kundfokus och relationsmarknadsföring blivit allt viktigare, inte minst på den industriella marknaden. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapand till följd av Key Account Management

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Madelene Laghamn; Lovisa Törnblom; [2012]
  Nyckelord :Key Account Management; value; measuring; integration; definition; Key Account Management; värde; mätning; integration; definition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Logiken bakom Key Account Management (KAM) bygger på att en liten andel av ett företags kunder står för den största delen av dess intäkter. Vid KAM väljer företag ut dessa strategiskt mest viktiga kunder, kallade nyckelkunder och tillägnar dessa mer resurser och uppmärksamhet jämfört med de ordinarie. LÄS MER