Sökning: "Customer Relations"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden Customer Relations.

 1. 1. Word of mouth inom Business to Business : En studie om ryktesspridning genom information mellan företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Johansson; Anton Klein; [2021]
  Nyckelord :WOM; B2B; Collaboration; Customer Value; Corporate Relations; WOM; B2B; Samarbete; Kundvärde; Företagsrelationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur WOM påverkar relationer mellan företag inom B2B. Metod: Denna studie har med tio semistrukturerade intervjuer utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Insamlat material från respondenterna har tolkats genom en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. How is employee turnover related to employee retention? A systematic review on two sets of meta-analyses.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Enander; José Cardoso; [2020]
  Nyckelord :retention; turnover; meta-analysis; review; employee; country; industry; sector; Business and Economics;

  Sammanfattning : For years researchers have studied retention and turnover, yet there is still no single solution for the problem of balancing both these concepts in organizations. Turnover is defined as the rupture of ties between an employee and his/her organization, whilst retention is defined as the option of the employee to stay in the organization while not looking out for other job alternatives. LÄS MER

 3. 3. DEMYSTIFYING EXCLUSION FROM AN INCLUSIVE LIFESTYLE: The case of surf industry branding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amber Esseline Dors; [2020]
  Nyckelord :Social inclusion; Social exclusion; Industry branding; Customer relations; Responsibility; Sport; Surfing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Empirical data of this thesis is based on qualitative methods and answers to the research question: How does branding by actors affiliated with the surfing community enact social inclusion or exclusion? Empirical data demonstrates that branding does not play an essential role in the social inclusiveness of local surfing communities. Not least, marketing communication executed by the biggest representative actors (e. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade revisionsbranschen : En jämförande studie mellan the big four och företagskunder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Diyar Abdul-Gabar; Kenan Aljovic; [2020]
  Nyckelord :Digitization; digitized utilities; automatization; audit; “the big four”; customer satisfaction; customer relations; legitimacy; competitiveness; confirmability; willingness to change; Digitalisering; digitala verktyg; automatisering; revision; “the big four”; kundnöjdhet; kundrelationer; legitimitet; konkurrenskraft; anpassningsbarhet; förändringsbenägenhet;

  Sammanfattning : Digitization is a global phenomenon that has changed the everyday life, both workwise and privately. Digitization has become a central part in almost everything you do today. New effective methods to provide services have been created with the help of automatization, which has introduced the audit world to a transformation process. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av kundrelationer genom digitaliseringen : Med inriktning på redovisnings- och revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Larsson; Matilda Arlestrand; [2020]
  Nyckelord :Customer relations; Digitalization; Customization; Customer-oriented processes; Loyalty; Trust; Customer knowledge; Interaction; Kundrelationer; Digitalisering; Kundanpassning; Kundinriktade processer; Lojalitet; Förtroende; Kundkännedom; Interaktion;

  Sammanfattning : Kunder har historiskt kunnat besöka företag för att interagera och tillämpa tjänster. Idag sker en stor del av den kontakten digitalt vilket skapar nya möjligheter och begränsningar för företagen vid skapandet av kundrelationer (FAR 2016). LÄS MER