Sökning: "kompetensbaserade rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kompetensbaserade rekrytering.

 1. 1. Chefsrekrytering : Rekryterares upplevelser och erfarenheter av rekrytering ur ett “värderingsdrivet” perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Linde; Karolina Lustig; [2023]
  Nyckelord :Manager recruitment; competency-based recruitment; value-based recruitment; values; corporate culture; Chefsrekrytering; kompetensbaserad rekrytering; värderingsdriven rekrytering; värderingar; företagskultur;

  Sammanfattning : Företagskultur och ett företags tillhörande värderingar är ett aktuellt ämne som är vanligt att diskutera ur olika perspektiv. Även rekrytering är ett omdiskuterat område. LÄS MER

 2. 2. Rekryteringsprocessen under lupp : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och dess utformning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Baltazar Lang; Filip Fält; Basil Anton; [2022]
  Nyckelord :Rekryteringsprocessen; felrekrytering; Covid-19; arbetspsykologiska tester; digital utveckling; kompetensbaserade rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge läsaren en djupare förståelse för rekryteringsprocessen i en svensk kontext. Studien fokuserar primärt på hur rekryteringsprocessen förändrats över tid, i synnerhet under pandemin till följd av covid-19 och hur rekryterare aktivt arbetar med att förebygga felrekryteringar. LÄS MER

 3. 3. Att bedöma tyst kunskap : En intervjustudie om utmaningar i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sally Bohlström; Ebba Vallin Bremberg; [2022]
  Nyckelord :Tyst kunskap; rekryteringsprocess; rekryterare; bedömning; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : I en rekryteringsprocess behöver rekryteraren bedöma kandidater och deras kunskaper. Att göra en rättvis och sanningsenlig bedömning kan dock vara problematiskt. LÄS MER

 4. 4. Att bedöma tyst kunskap : En intervjustudie om utmaningar i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sally Bohlström; Ebba Vallin Bremberg; [2022]
  Nyckelord :Tyst kunskap; rekryteringsprocess; rekryterare; bedömning; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : I en rekryteringsprocess behöver rekryteraren bedöma kandidater och deras kunskaper. Att göra en rättvis och sanningsenlig bedömning kan dock vara problematiskt. LÄS MER

 5. 5. AI och partiskhet vid beslutsfattande i rekryteringsprocesser : Hur artificiell intelligens kan hantera partiskhet i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felix Fält; Adrian Torres Reuterstrand; [2021]
  Nyckelord :Bias; Artificial intelligence; recruitment; automation; human resources; competency based; discrimination; Partiskhet; artificiell intelligens; rekrytering; automation; human resources; kompetensbaserat; diskriminering;

  Sammanfattning : Dagens rekryteringsprocessen drivs oftast av en mänsklig rekryterare, men på senare tid har det blivit allt mer populärt att använda sig av AI verktyg för att effektivisera delar av processen, men också för att motverka den inneboende partiskhet som finns hos människor. Detta arbete syftar till att analysera hur rekryterare med erfarenheter kring användning av AI, och utvecklare av sådana system, upplever huruvida AI kan användas som ett verktyg för att möta partiskhet inom rekryteringsprocessen. LÄS MER