Sökning: "konflikthantering i förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden konflikthantering i förskoleklass.

 1. 1. Möjligheter och hinder för dramapedagogik i fritidshemmet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Andersson; Frida Persson; [2018]
  Nyckelord :Drama; gruppstärkande; konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Det utvecklingsinriktade arbetet syftar till att stärka en elevgrupp genom dramapedagogik. På fritidshemmet där utvecklingsarbetet utfördes går elever i förskoleklass upp till årskurs två. LÄS MER

 2. 2. Vad hände på rasten? : Konflikthantering i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Ström; Mari Laru; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konfliktpyramid; lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp lärare resonerar kring korta konflikter och konflikthantering i grundskolans tidigare år. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare i årskurserna förskoleklass till tre. LÄS MER

 3. 3. "Är man trött och hungrig är man mera känslig som människa" : En studie av pedagogers upplevelser av barns konflikter i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pontus Jokinen; [2014]
  Nyckelord :konflikter; konflikthantering; emotioner; känslomässig mognad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att tillföra ny kunskap om hur pedagoger verksamma inom förskola och förskoleklass upplever, och förhåller sig till barns konflikter. Studien syftar även till att utforska vilken betydelse pedagoger upplever att känslor spelar, i relation till barns konflikter. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering : att förebygga och hantera konflikter i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madelene Lundell; Linnéa Pedersen; [2014]
  Nyckelord :Skola; konflikthantering; konflikter; värdegrund; förebygga;

  Sammanfattning : BakgrundI de styrdokument och förordningar skolan vilar på lyfts en rad olika förmågor som skall utvecklas hos eleverna. Lärarkompetensen idag fokuseras dock främst på de ämneskunskaper utbildningen syftar till att förmedla. LÄS MER

 5. 5. Med pojkar då smäller det, sedan är det klart : En studie om pedagogers syn på barnkonflikter ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Erika Espegren; Frida Henrikson; [2014]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; genus; förskola och förskoleklass;

  Sammanfattning : Studiens problemområde behandlar konflikthantering mellan barn på förskola och förskoleklass ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka hur pedagoger som arbetar med 4-6-åringar i förskola och förskoleklass hanterar och förhåller sig till konflikter mellan barn ur ett genusperspektiv. LÄS MER