Sökning: "konsekvent terminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden konsekvent terminologi.

 1. 1. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 2. 2. Konsekvent terminologi och personligt uttryck : Behovet av ett standardiserat yrkesspråk inom musikdisciplinen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Leo Lutecki; [2016]
  Nyckelord :Terminologi; diskurs; yrkesspråk; musik;

  Sammanfattning : Terminologi som fenomen härstammar ur människans inneboende behov att namnge och kategorisera de saker vi stöter på i vår omgivning. De termer vi använder för att beskriva vår omvärld har en direkt inverkan på hur vi upplever den, och ju fler termer vi använder, desto fler nyanser upplever vi. LÄS MER

 3. 3. Konsekvent eller inkonsekvent terminologi? : En studie i hur termer påverkar läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jimmy Hammarbäck; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inkonsekvent terminologi anses ofta vara något att fördöma då det kan skapa osäkerhet och försämrad kvalité. Samtidigt finns uppfattningen att ordvariation ger möjligheter till lärande och gör språket tilltalande. LÄS MER

 4. 4. Terminologi från logiklagret : Designmönster för språkoberoende i kontinuerligt utvecklade applikationer

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Frisk; [2015]
  Nyckelord :Internationalisering; Lokalisering;

  Sammanfattning : I större flerspråkiga applikationer som vidareutvecklas kontinuerligt under lång tid är det en utmaning att säkerställa att terminologin hålls komplett och konsekvent på alla språk. Genom att i två avseenden frångå gängse metodik, och dels låta terminologin i användargränssnitt påverkas av bakomliggande programlogik och dels bygga kompletta fraser av delfraser som kan återanvändas kan man minska risken för inkonsekventa ordval och reducera antalet ord och fraser som behöver översättas betydligt. LÄS MER

 5. 5. Självmonitorering som väg till ökat patientdeltagande

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Marina Karlström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Telemonitorering är teknik för att medicinskt övervaka individer på distans. Tekniken har, trots att den är ny och outforskad, stora förväntningar på sig att vara en del av lösningen på vårdens framtida utmaningar. Syftet med den här rapporten är att presentera en översiktlig analys av telemonitorering som den används i vården idag. LÄS MER