Sökning: "kritisk diskurspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kritisk diskurspsykologi.

 1. 1. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 2. 2. "Nya iskalla Sverige ilar i vår kropp. Vi & Dom. Finns inget Du & Jag. Bara utanförskap" : En kritisk diskurspsykologisk studie av utanförskap i svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kölborg; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; retoriska resurser; svensk hiphop; utanförskap; andrefiering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige finns en samhällelig oenighet och en utbredd andrefiering. Socialt utanförskap förekommer i stor utsträckning, främst i förorter till större städer. LÄS MER

 3. 3. Det schyssta sexköpet : En diskursanalys av hur sexköp framställs som en legitim handling på diskussionsforumet Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Tibell; [2017]
  Nyckelord :Flashback Forum; genussystem; hegemonisk maskulinitet; kritisk diskurspsykologi; prostitution; Raewyn Connell; sexköp; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur positiva attityder till sexköp relaterar till kulturella föreställningar om manligt och kvinnligt. Tidigare forskning har visat att gruppen sexköpare består av en heterogen skara av män, och studier av dessa mäns bevekelsegrunder för att köpa sex har också genomförts. LÄS MER

 4. 4. Politiken möter de sociala medierna : En diskursanalys av intervjuer samt internetflöden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Sociala medier; politik; diskurs; identitet;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag, framförallt i Sverige, ett utbrett sätt att kommunicera såväl det privata livet som den egna världsbilden. Allt vanligare blir det att på dessa medier diskutera politik och länka artiklar, bilder samt filmer för att stärka sina politiska åsikter. LÄS MER

 5. 5. Ansvariga mammor, valbara pappor och ojämställda "andra" : Psykologers konstruktioner av kön samt etnicitet och ras relaterat till föräldraskap inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Emma Birkehag; [2015]
  Nyckelord :Föräldraskap; psykologer; barn- och ungdomspsykiatrin; BUP; kritisk; diskurspsykologi; kön; etnicitet; ras; rasifiering; heteronormativitet; rasism; jämställdhet; jämlikhet; könsmaktssystem;

  Sammanfattning : Psykologer och barn- och ungdomspsykiatrin kan förstås som delar av de professioner och institutioner som i Sverige är med och formar föräldraskapets innehåll och utformning. Syftet med studien var att undersöka hur psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige konstruerar kön och etnicitet/ras i relation till föräldraskap samt att undersöka vilken funktion konstruktionerna har för att upprätthålla eller utmana hegemoniska konstruktioner av kön och etnicitet/ras. LÄS MER