Sökning: "kronberg"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet kronberg.

 1. 1. Kommunikativt samspel icke-verbalt och verbalt med robotprogrammering som verktyg och metod i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marietth Karlsson; Inger Kronberg Karlsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fallstudie; grundsärskola; språksvårigheter; icke-verbalt; verbalt; kommunikativt samspel; digitalisering; robotprogrammering; motivation; intresse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur det icke-verbala och verbala kommunikativa samspelet såg ut för elever i grundsärskolan vid robotprogrammering. Studien har som utgångspunkt följande forskningsfrågor:• Hur ser den icke-verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?• Hur ser den verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?Teori: De perspektiv som studiens teoridel tar upp är de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt- och relationellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Arbete för främjande av goda levnadsvanor hos barn i förskolan. : en kvalitativ intervjustudie om förskollärares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Klara Karlsson; Felicia Kronberg; [2020]
  Nyckelord :Children; health promotion; living habits; preschool; preschool teachers; Barn; förskola; förskollärare; hälsofrämjande arbete; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Studiens inledning ger en övergripande bild över hur ojämlikhet i hälsa bland barn i Sverige ökar och att det därför är viktigt att främja goda levnadsvanor, som fysisk aktivitet och kost, hos barn för att de ska kunna utveckla en god hälsa senare i livet. Förskolan kan utgöra en betydelsefull arena i arbetet för jämlik hälsa genom att verka socialt och utjämnande, då förskolan är en plats där så många barn spenderar en stor del av sina tidiga levnadsår. LÄS MER

 3. 3. A Comparison Between Field User Research Methods in a Redesign Context : A Comparison Between Field User Research Methods in a Redesign Context

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Kronberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As aging softwares can require a redesign to keep up with competitors or interaction trends, usability practitioners are challenged with choosing methods for usability evaluation and user research. In this case study two common, yet different, methods - Field Usability Testing and Contextual Inquiry - were studied by applying both to the same real-life redesign case. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavares och pedagogers upplevelser av samverkan i förskolan - En kvalitativ undersökning om samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Kustus; Ossian Kronberg; [2020]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; Innehållsanalys; diskursteori; förskola; samverkan; makt; Foucaults maktteori; maktanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om pedagogers och vårdnadshavares egna förståelser för samarbetet mellan hem och förskola. Inom förståelse letar vi specifikt efter roller, läroplanens närvaro, problemidentifiering samt föreslagna lösningar i informanternas resonemang. LÄS MER

 5. 5. IT-avtal - Upphandlarens roll vid komplex upphandling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Kronberg; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER