Sökning: "kvantitativ bank"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden kvantitativ bank.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Språk och politik – En kvantitativ studie om språkkunskaps påverkan på politiskt deltagande i afrikanska länder

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Fritzon; Tryggve Pederby; [2019]
  Nyckelord :official language; political participation; Africa; regression analysis; rational choice; Ethnologue; Afrobarometer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the effect that proficiency of an official language has on political participation. It is a quantitative study focusing on 36 African countries. Our theory stipulates that a lack of proficiency acts as a cost in a rational choice-model of political participation. LÄS MER

 3. 3. Life after a merger : A case study about experiences from both sides of the organization after the establishment of the new

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Christerson; Axel Hallinder; [2018]
  Nyckelord :IPOs; underpricing; investment bank; reputation; IPO; underprissättning; investmentbanker; anseende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet tidigare studier har undersökt fenomenet underprissättning vid börsintroduktioner utifrån en rad olika perspektiv och teorier. Däremot har ingen tidigare studie analyserat investmentbankernas direkta påverkan på utfallet och om det finns en tydlig korrelation mellan en viss typ av investmentbank och graden av underprissättning. LÄS MER

 4. 4. Design of an off-grid renewable-energy hybrid system for a grocery store: a case study in Malmö, Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nickyar Ghadirinejad; [2018]
  Nyckelord :Renewable energy; PV arrays; Wind turbine; Optimization; HOMER; PSO; Grocery store;

  Sammanfattning : On planet Earth, fossil fuels are the most important sources of energy. However, these resources are limited and being depleted dramatically throughout last decades. Finding feasible substitutes of these resources is an essential duty for humanity. LÄS MER

 5. 5. Switching intentions påverkan på GenerationY och Baby Boomers : En kvantitativ studie inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elina Arvidsson; Rebecca Kastemyr; [2018]
  Nyckelord :Switching intentions; banksektorn; Baby Boomers; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: Switching intentions påverkan på Generation Y och Baby Boomers – En kvantitativ studie Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elina Arvidsson och Rebecca Kastemyr Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Datum: 2018 - maj Syfte: Banker har idag problem med att få kunder att stanna och vara lojala mot dem, något som kan bero på att kunderna inte känner sig tillfredsställda med de tjänster och den service banken erbjuder. Vissa forskare har sett att det oftare är yngre bankkunder som byter bank än äldre, medan andra menar att sådant inte är fallet. LÄS MER