Sökning: "lagen om s"

Visar resultat 1 - 5 av 1050 uppsatser innehållade orden lagen om s.

 1. 1. In Exchange for Employment Protection – An Analysis on Sweden’s Managerial Position and the UK’s Employee Shareholders

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Noah Ståleker; Sofia Nomark; [2023]
  Nyckelord :Managerial position; Employee shareholder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay describes which categories of employees that are exempted from employment protection in Sweden and the United Kingdom. The focus of the essay will be the UK’s employee shareholders and Sweden’s employees in a managerial or comparable position, since these two categories give up their protection and receive some form of compensation, and/or some other form of protection in return. LÄS MER

 2. 2. Tillåter Lagen om anställningsskydd åldersdiskriminering? - Motiven till förbudet mot åldersdiskriminering och den satta LAS-åldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Wogén; Olivia Ustav Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; Berättigat syfte; Anställningsskyddet; Turordningsregler; LAS-åldern; 69-årsregeln; Ålderism; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag finns det uppsägningsregler inom arbetsrätten som möjliggör det för arbetsgivaren att särbehandla på grund av ålder vid anställningens upphörande, vilket resulterar i att arbetstagare kan komma att missgynnas på grund av ålder. Samtidigt finns det diskrimineringsregler som ska skydda mot åldersdiskriminering, bland annat inom arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. FÖRLIKNINGSERBJUDANDENS INVERKAN PÅ KOSTNADSFÖRDELNINGEN I SVENSKA SKILJEFÖRFARANDEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Johansson; [2023]
  Nyckelord :skiljeförfarande; rättegångskostnader; förfarandekostnader; rättegångsbalken; onödig rättegång; förlikningserbjudanden; förlikning; kostnadsfördelning; utomprocessuella förlikningserbjudanden; svenska skiljeförfaranden; allmän domstol; civilprocessens funktioner;

  Sammanfattning : Skiljeförfaranden präglas av höga förfarandekostnader. Dessa kostnader är ofta av stor betydelse för parterna, men hur kostnaderna ska fördelas är inte helt klart. LÄS MER

 4. 4. Lagen som överlevde sig själv : Kvinnors argumentation om lösdriveri i Tidevarvet 1923-1936

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; [2023]
  Nyckelord :Tidevarvet; lösdriveri; prostitution; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Tidevarvet was a radical, social liberal journal founded by the members of Fogelstadgruppen, having its active time between the years 1923 and 1936. The study aimed to investigate what and how its female writers argued about vagrancy (”lösdriveri”) in the journal during the entire span of its publication. LÄS MER

 5. 5. Den moderna arbetsformen -En rättsutredning av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anne Ibendorf; Moa Wennerholm; [2023]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljöansvar; hemarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsgivarens arbetsmiljöansvar när arbetet förflyttas till arbetstagarnas hem. Uppsatsen kommer även att behandla huruvida det är nödvändigt att göra lagändringar för att möta denna mer flexibla arbetsform. LÄS MER