Sökning: "legala faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden legala faktorer.

 1. 1. Blockchain och patientjournalsystem : En undersökning i genomförbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Jönelid; Axel Blomberg; [2018]
  Nyckelord :‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘EHR system’; ‘feasibility study’; ‘SWOT-analysis’; ‘Sweden’; ‘blockchain’; ‘distributed ledger’; ‘patientjournalsystem’; ‘genomförbarhetsstudie’; ‘SWOT-analys’; ‘Sverige’;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp blockchain-teknologin och undersöker om den kan användas vid hantering av patientjournaler i ett svenskt patientjournalsystem. Genom att kombinera en genomförbarhetsstudie och SWOT-analys har tre aspekter; tekniska, legala och organisatoriska undersökts med hjälp av perspektiven från SWOT. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för artificiell intelligens i sjukvård - Med fokus på framtida arbetssätt i radiologisk praxis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Persson; Mylina van Tran; [2018]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; Sjukvård; Bildbehandling; Radiologi; Maskininlärning; Verksamhetsutveckling; Radiologer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur artificiell intelligens (AI) påverkar sjukvården. Forskning inom bildbehandling har visat på stor framgång och idag körs det en AI pilot på Danderyds Sjukhus. LÄS MER

 3. 3. “Frontbyråkrater” och uppgiftsberoendehandlingsutrymme : En fallstudie av kommunala inspektörer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Christer Petersson; [2018]
  Nyckelord : frontbyråkrater ; handlingsutrymme; uppgiftsberoende.;

  Sammanfattning : “Frontbyråkrater” (eng. Street-level bureaucrats), som arbetar i slutet av den offentliga policykedjan, har en viktig roll för hur offentlig policy implementeras. Teorin om frontbyråkrater sägeratt tjänstemän som arbetar i slutet av policykedjan måste tas i beaktande för att fullt ut förståimplementeringen av offentlig policy. LÄS MER

 4. 4. Utländska investeringar på den svenska fastighetsmarknaden - Incitament för investering med fokus på asiatiska investerare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2016]
  Nyckelord :Transactions; Transparency; Liquidity; Portfolio Theory; Asian Investments; Transaktioner; Transparens; Likviditet; Portföljteori; Asiatiska investeringar;

  Sammanfattning : International real estate investors have shown interest in the Swedish real estate market since the second half of the 1990s. The entrance period was marked with a large amount of infused foreign capital, which was a result of flexible real estate transactions to low prices. LÄS MER

 5. 5. Att förmedla en dröm : En studie om svenska fastighetsmäklarföretags positioneringsstrategier på den svenska och spanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefin Sjöström; Anna Symmons; [2016]
  Nyckelord :positioning strategy; positioning; brand; real estate brokerage firms; adaption; positioneringsstrategier; positionering; varumärke; fastighetsmäklarföretag; anpassning;

  Sammanfattning : Ett starkt varumärke är nyckeln till att ett tjänsteföretag ska lyckas behålla en framstående position på marknaden samt för att urskilja dem från andra aktörer. Därutöver krävs det att företaget lyckas med sin positionering, det vill säga att när kunden eller intressenten får ett behov ska den kunna koppla företagets varumärke till just det uppkomna behovet. LÄS MER