Sökning: "leucin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet leucin.

 1. 1. Kan tillskott av essentiella aminosyror utan samtidig träning öka muskelmassa hos friska äldre och äldre med sarkopeni? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Axelie Peterson; Donny Karlsson; [2018-06-04]
  Nyckelord :essentiella aminosyror; muskelmassa; äldre; sarkopeni; frailty; essential amino acids; muscle mass; elderly; sarcopenia;

  Sammanfattning : Title: Can supplements of essential amino acids increase muscle mass inhealthy elderly and elderly with sarcopenia?- A systematic reviewAuthor: Axelie Petersson and Donny KarlssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgram: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 27, 2018Background: Older people (> 65 years) form a large part of the population and are the largestpatient group in health care. Reduced muscle mass and muscle function are a natural part ofaging, and in elderly patients the process of muscle synthesis is impaired. LÄS MER

 2. 2. Finns det koppling mellan tillskott av BCAA/grenade aminosyror (leucin, isoleucin och valin) och förbättrad fysisk prestation? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Håkansson Niklas; [2018]
  Nyckelord :BCAA; branched-chain amino acids; leucin; isoleucin; valin; grenade aminosyror; tillskott; fysisk prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: BCAA eller grenade aminosyror är ett vanligt förekommande kosttillskott. Tillskott av BCAA antas öka fysisk prestation baserat på forskningsresultat erhållna från djurexperiment och även en del forskning på människor. Resultaten är dock delvis motsägelsefulla. LÄS MER

 3. 3. Aminosyrakoncentrationer i plasma hos hästar med experimentellt inducerad endotoxinemi

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erika Uddenberg Kusmin; [2014]
  Nyckelord :aminosyra; häst; grenade aminosyror; leucin; Tyrosin; glycin; endotoxin; lipopolysackarid; endotoxinemi; insulinresistens; amino acid; horse; amino acid metabolism; branched-chain amino acid; leucine; glutamine; tyrosine; glycine; insulin resistance; insulin; endotoxin; endotoxaemia; lipopolysackarid;

  Sammanfattning : Endotoxinemi hos häst ses framförallt i samband med sjukdomar i mag- och tarmkanalen. De metabola rubbningarna och den utbredda inflammationen som endotoxinemin medför, gör att det är ett allvarligt tillstånd som kräver veterinärvård. LÄS MER

 4. 4. Glukos och leucin som potentiellt hjälpmedel i återuppbyggandet av muskelglykogen efter hårt arbete hos travhästar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bränngård; [2010]
  Nyckelord :glykogen; leucin; glukos; häst;

  Sammanfattning : The aim of the project was to study the effect of oral administration of glucose and leucin on the resynthesis of muscle glycogen after intense exercise in Standardbred trotters. In a crossover design, 11 Standardbred trotters performed a standardized exercise test on two occasions in order to deplete muscle glycogen. LÄS MER

 5. 5. Flavour improvement of water solutions comprising bitter amino acids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Malin Lindqvist; [2010]
  Nyckelord :taste masking; bitterness suppression ; reduction; Branched-chain amino acids BCAA ; sensory analysis; off-taste; acidic amino acids; designed peptides; synthesized peptides;

  Sammanfattning : The aim of this project was to improve taste of a liquid food product, comprising extremelybitter and unpalatable amino acids and one unrevealed ingredient. The amino acids were Lleucine,L-isoleucine, L-valine, L-threonine and L-lysine monohydrochloride. LÄS MER