Sökning: "litteraturläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet litteraturläsning.

 1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens känslor : En litteraturstudie om hur värdegrunden uppmärksammas i svenskundervisningen för årskurs F-3 genom textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cornelia Engstrand; Rebecka Wallgren; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; högläsning; textsamtal; etik; moral; empati; barnböcker; värderingar; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att belysa vad forskning säger om möjligheterna för värdegrundsarbete genom användandet av litteratur. Studiens fokus ligger på hur litteratur kan skapa samtalsmöjligheter som uppmärksammar värdegrundsfrågor i svenskundervisningen för grundskolans årskurser F-3. LÄS MER

 3. 3. Sjävbiografins didaktiska potential i skolans värdegrundsarbete : En värdegrundsanalys av Allt jag fått lära mig av Tara Westover

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2020]
  Nyckelord :Skolans värdegrund; litteraturläsning; självframställning; självbiografi; självinsikt; livsvillkor;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur litteraturen kan användas för att inom skolan arbeta med förståelse för andra människors livsvillkor och erfarenheter, samt utveckling av den egna självinsikten, som är pelare i skolans värdegrund. I just denna undersökning ligger fokus på vilken didaktisk potential den självbiografiska genren har i det arbetet. LÄS MER

 4. 4. Litteratur och dialogicitet i gymnasieskolan : elevattityder till boksamtal

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jonas Franzon; [2020]
  Nyckelord :dialogicitet boksamtal litteratur gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. LÄS MER

 5. 5. Kärlek, sex och relationer : En analys av ungdomsromanerna När hundarna kommer och Störst av allt i relation till gymnasieskolans ansvar gällande sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; kvalitativ textanalys; litteraturdidaktik; litteraturläsning; relationer; samtycke; sexualitet; sex och samlevnad; svenska; ämnesplan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två populära ungdomsromaner kan användas i svenska för att främja sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Studien baseras på en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER