Sökning: "live art"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden live art.

 1. 1. Kommuninvånares behov av nyttjande till friluftsliv : En enkätundersökning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bonny Leth Nyberg; Malin Engberg; [2023]
  Nyckelord :Outdoor recreation; Municipality; Recreation Opportunity Spectrum; Attention Restoration Theory; Close to nature.; Utomhusvistelse; Kommuninvånare; Rekreation- och Möjlighetsspektrumet; Uppmärksamhetsteorin; Naturnära.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner och myndigheter jobbar idag med friluftsliv utifrån de 10 friluftsmålen. Friluftsplan eller översiktsplan är förekommande i flera kommuner i Sverige, däremot inte i den undersökta kommunen. Trots brist på en friluftsplan har den undersökta kommunen ett rikt friluftsliv som anses vara en viktig pelare i folkhälsoarbetet. LÄS MER

 2. 2. Unraveling the Influencing Factors Behind Urban-to-Rural Migration among Artists in Rural Skåne Region

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Aniesha Goeslina Hawaningrum; [2023]
  Nyckelord :counter-urbanization; exurban artists; migration; urban-to-rural; lived experiences; influencing factors; values; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Counterurbanization has become a phenomenon in recent decades. Despite, more people choose to live in big cities. Urban crisis-related population disparities pose serious societal problems. Traditionalists assume people follow the perceived greater employment opportunities in urban areas to pursue wealth and monetary gain. LÄS MER

 3. 3. Capoeiras effekter på den utövande individen : En etnologisk studie om relationen mellan subjekt och omgivning i den afrobrasilianska kampsporten Capoeira

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Hilda Ekström; [2023]
  Nyckelord :capoeira; phenomenology; emotions; affekt; whiteness; martial art;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyze what the effects capoeira has on its practitioners when it comes to how it interacts in their everyday life, what capoeira means to them, what feelings they attach to the practice and what meaning they make of the historical aspect of capoeira. This study is based on 7 interviews with people who practice capoeira and 2 observations of capoeira training. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser i samband med omvårdnad av patienter med HIV : En litteraturstudie utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alva Englund; Gilda Homayonnejad; [2023]
  Nyckelord :HIV; nurse; experience; nursing; HIV; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelser.;

  Sammanfattning : Humant immunbristvirus (HIV) är ett globalt folkhälsoproblem som kan utvecklas till sjukdomen Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) vid obehandlad infektion. Antiretrovirala läkemedel (ART) gör det möjligt för personer med HIV att leva ett långt och friskt liv trots sin diagnos. LÄS MER

 5. 5. Gränslösa drömmar : En muralmålnings uppkomst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Andersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay is about how municipalities work with public art in order to live up to the cultural policy goals adopted by the government in Politik för gestaltad livsmiljö. The purpose is to analyze the process for a public artwork, based on the perspective of the municipality and the artist, and to discuss the relationship between the artwork and the place. LÄS MER