Sökning: "madeleine Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden madeleine Eriksson.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV OMVÅRDNAD RIKTAD MOT ATT FÖREBYGGA VÅRDRELATERAD PNEUMONI HOS PATIENTER MED AKUT STROKE - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Miia Eriksson; Madeleine Rosén; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande omvårdnad; Riskbedömning; Strokeenhet; Säker vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad pneumoni är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna i samband med akut stroke. Forskningen visar att med rätt omvårdnadsåtgärder kan vårdrelaterad pneumoni i hög utsträckning förebyggas. LÄS MER

 2. 2. Informationskvalitet inom cancervården, får patienter rätt information? : Informationskvalitet: Relevant, representativ tillgänglig samt tillförlitlig information till personer med cancer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Madeleine Eriksson; Blinera Avdiu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cancer is an increasing problem in society, not only in Sweden but throughout the world. Previous research shows that the mental health of patients with a cancer diagnosis is influenced by the information they receive about their diagnosis. More information is better than little or nothing at all. LÄS MER

 3. 3. Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isa Elford; Madeleine Kverneng; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Health care; Intimate partner violence; Women; Kvinnor; Sjukvård; Upplevelser; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Background: Violence against women carried out by a partner with whom they have a close relationship is a major problem in our society.  Here, violence is defined as a violent act of a physical, psychological or sexual nature. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av bröstdiagnostik med MR inför kirurgisk behandlning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :magnetic resonance imaging; breast cancer; lesion; preoperative; surgical treatmen; magnetresonanstomografi; bröstcancer; lesion; preoperativ; kirurgisk behandling;

  Sammanfattning : Inledning: Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och årligen drabbas 1,5 miljoner kvinnor världen över. Screeningprogram och tidig upptäckt är två faktorer som leder till ökad överlevnad. LÄS MER

 5. 5. Att bli fri? : En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Omorientering; lesbiskhet; heterosexualitet; sexualitet; kroppslighet; relationer; queerfenomenologi; narrativ;

  Sammanfattning : This thesis explores the experience of reorientation from being in relationships with men to be in relationships with women. The study is based on semi-structured interviews with 8 women between the ages of 28-67 years old. LÄS MER