Sökning: "manliga patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden manliga patienter.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Emmelie Arnoldsson; Elin Spalding; [2021-04-23]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; Sjuksköterskor; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In forensic psychiatry, patients with serious mental disorder are cared for. Most of them are men and commonly they have committed violent or sexual crimes. Threats and violence occur. The nurse has a complex role by conducting good nursing, maintaining a high level of security and protecting society from recurrence of crime. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av omvårdnad utförd av manliga sjuksköterskor : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Oskar Hedberg; Berhanu Biadge Getahun; [2021]
  Nyckelord :Patients experiences; Gender; Nursing care; Male nurses; Patienters erfarenheter; Genus; Omvårdnad; Manliga sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background  The number of men entering the nursing care profession is still low, which means that nurses are still a minority in nursing care profession. The possible cause for this gender discrepancy is sociocultural perception of society that the nursing care profession is only for women. LÄS MER

 3. 3. Självskattad fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ibro Ribic; Daniel Söderberg; [2021]
  Nyckelord :physical activity; physiotherapy; physiotherapists; WHO; recommendations; IPAQ-SF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en av de grundläggande behandlingar som fysioterapeuter använder för att behandla patienter. Men hur fysiskt aktiva är fysioterapeuter själva? Syfte: Undersöka nivån av fysisk aktivitet bland yrkesverksamma fysioterapeuter i Sverige i relation till Världshälsoorganisationens rekommendationer för fysisk aktivitet från 2010, samt huruvida det är någon skillnad mellan män och kvinnor vad gäller fysisk aktivitetsnivå och antalet som uppnår rekommendationerna. LÄS MER

 4. 4. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kalid Ahmed; Rami Sleiman; [2021]
  Nyckelord :experiences; female patient; male nurse; male nurse student; nursing; qualitative literature study; kvinnlig patient; kvalitativ litteraturstudie; manlig sjuksköterska; manlig sjuksköterska student; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare genomförd forskning visar att kvinnliga patienter kan känna sig obekväma då omvårdnaden utövas av manliga sjuksköterskor. Troliga förklaringar till detta är den manliga sjuksköterskans särställning som minoritet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Intervjustudie om behandlares erfarenhet av manliga patienter i Emotion Regulation Group Therapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marika Thörn; [2021]
  Nyckelord :ERGT; Emotion Regulation Group Therapy;

  Sammanfattning : Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) är en transdiagnostisk gruppbehandling för personer med svårigheter med känsloreglering och självskadebeteende. Nationella självskadeprojektet, som fört behandlingsmetoden till Sverige, rekommenderar att genusspecifika förhållningssätt utvecklas för att göra vården mer jämlik. LÄS MER