Sökning: "maria steen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden maria steen.

 1. 1. Populärlitteratur i gymnasieskolan? : En litteraturstudie om populärlitteratur i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Maria Steén Ejdeholm; [2018]
  Nyckelord :Populärlitteratur; populärkultur; multimodalitet; undervisning; lässtrategier; styrdokument.;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudiens syfte är att undersöka populärlitteraturen och dess användning i skolan. Frågeställningarna lyder: Hur används och förstås termen populärlitteratur av forskare inriktade mot skolans undervisning? Hur resonerar dessa forskare kring populärlitteraturens användning i skolan? Gällande hur termen populärlitteratur används och förstås av forskare inriktade mot skolans undervisning så visar studien olika definitioner av begreppet populärlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Komplexiteten av att vårda sköra äldre ur ett sjuksköterskeperspektiv : Helheten- att inte förlora sig i en del

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Augusta Hjelmberg; Maria Steen; [2017]
  Nyckelord :frail older people; complexity; nursing; nursing perspective; organizations; relatives; sköra äldre; komplexitet; omvårdnad; sjuksköterskeperspektiv; organisationer; anhöriga;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Antalet äldre ökar i samhället vilket gör att sköra äldre också blir fler. Flertalet av de patienter som söker sig till hälso- och sjukvården är äldre och sköra som behöver få tillfredställande vård i hela vårdkedjan. LÄS MER

 3. 3. Spänningsfältet mellan organisation och profession : En kvalitativ studie om socialarbetarens uppfattningar av sitt arbete med våldsutsatta kvinnor med missbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Otel Dana Maria; Steen Martina; [2016]
  Nyckelord :Organization; municipality; social service support; social worker; abused women; addiction; Organisation; kommun; socialtjänsten; socialarbetare; våldsutsatta kvinnor; missbruk.;

  Sammanfattning : Previous researches show that women with substance abuse are more likely to be exposed to domestic violence and that they are having a hard time to get help and support from Social Services. Our study aims to understand how social workers experience both their professional role and organisation when working with women who suffers from domestic violence and abuse ubstances such as drugs and alcohol. LÄS MER

 4. 4. Mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ett offentligt varumärke i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabell Janzon; Carolina Josefsson; Maria Steen; [2012-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Ett offentligt varumärke ioffentlighetenFörfattare: Isabell Janzon, Carolina Josefsson och Maria SteenUppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands länKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2011Handledare: Gabriella SandstigSidantal: 46 sidor exklusive bilagorAntal ord: 18 188 ordSyfte: Att undersöka hur mediebilden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har settut mellan mars och oktober 2011 i tryckt press i de dominerande tidningarna i länet.Ett delsyfte har också varit att undersöka i vilken utsträckning som deverksamhetsområden organisationen skrivit om i sina pressmeddelanden stämmeröverens med hur stort utrymme olika verksamhetsområden har getts i de tidningarsom undersöks. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av lidande hos kvinnor drabbade av bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Maria Steen; Augusta Hjelmberg; [2011]
  Nyckelord :Bröstcancer; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor och diagnostiseringen har mer än fördubblats de senaste decennierna. Prognosen för överlevnad har ökat, trots detta förknippas sjukdomen med döden. Katie Erikssons teorier om lidande och vårdande har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER