Sökning: "miljö hypotes"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden miljö hypotes.

 1. 1. Safe Reinforcement Learning for Remote Electrical Tilt Optimization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Grigorios Iakovidis; [2021]
  Nyckelord :Remote Electrical Tilt; Antenna Tilt Optimization; Reinforcement Learning; SafeReinforcement Learning; Fjärrlutning; Antennlutningsoptimering; Förstärkningsinlärning; Säker Förstärkningsinlärning;

  Sammanfattning : The adjustment of the vertical tilt angle of Base Station (BS) antennas, also known as Remote Electrical Tilt (RET) optimization, is a simple and efficient method of optimizing modern telecommunications networks. Reinforcement Learning (RL) is a machine learning framework that can solve complex problems like RET optimization due to its capability to learn from experience and adapt to dynamic environments. LÄS MER

 2. 2. Som att komma in i en annan värld – Barnmorskors upplevelse av att vårda kvinnor i ett specialdesignat förlossningsrum – En fenomenologisk intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Johansson; Linnea Maxon; [2020-01-30]
  Nyckelord :Barnmorska; Upplevelse; Stöd; Förlossningsmiljö; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Background: The environment of the labor room affects the woman in labor, her partner and the midwife. The work environment affects how health professionals experience the quality of their working life. LÄS MER

 3. 3. Tar nya bolag lika stort ansvar för miljö och samhället som etablerade bolag? : En kvantitativ studie av sambandet mellan CSR och nyintroduktioner jämfört med etablerade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Gunnari; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; Initial public offering; IPO; Time perspective; Sustainability; Social dimension; Environmental dimension; Governance dimension; CSR; ESG; Nyintroduktion; IPO; Greenwashing; Tidsperspektiv; Hållbarhetsarbete; Social dimension; Miljödimension; Bolagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : Title:  Do new companies take the same responsibility for our environment and community as established companies? A quantitative study of the connection between CSR and initial public offerings compared to established companies.  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration Author: Alexander Gunnari and Andreas Larsson Supervisor: Jan Svanberg Date: 2020 – May Aim: Corporate social responsibility (CSR) have the past decades increased to meet expectations and demands of both the company’s stakeholders and the community at large. LÄS MER

 4. 4. Det tomma arvet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sophia Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv; Cultural Heritage; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det tomma arvet, eller det tomma kulturarvet, har ingen självklar lösning vad gäller dess återaktivering och framtid. I mitt examensarbete undersöker jag om det går att skapa en applicerbar modell för kulturarv, som även med små eller inga medel resulterar i en värdeökning. LÄS MER

 5. 5. Intrångsdetektering på CAN bus data : En studie för likvärdig jämförelse av metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Pontus Hedman; Vasilios Skepetzis; [2020]
  Nyckelord :CUSUM; random Forests; CAN Bus; anomaly detection; change point detection; machine learning; outlier detection; intrusion detection system; CUSUM; random forests; CAN Bus; anomaly detection; change point detection; machine learning; outlier detection; intrusion detection system;

  Sammanfattning : Utförda hacker-attacker på moderna fordon belyser ett behov av snabb detektering av hot inom denna miljö, särskilt när det förekommer en trend inom denna industri där moderna fordon idag kan klassas som IoT-enheter. Det förekommer kända fall av attacker där en angripare förmår stoppa fordon i drift, eller ta bromsar ur funktion, och detta har påvisats ske fjärrstyrt. LÄS MER