Sökning: "mona lisa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden mona lisa.

 1. 1. "I år ska vi göra om ganska mycket faktiskt" : En bildpedagogisk diskurs i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isabell Hedberg Rosén; [2017]
  Nyckelord :Bildpedagogik; diskurs; bildpedagogiska traditioner; diskursanalys; subjektspositioner; bildlärare;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stoffträngsel och de konkurrerande bildtraditioner som präglar bildämnet har jag undersökt en bildpedagogisk diskurs och de lärarpositioner som möjliggörs där. I forskningsarbetet behandlas två frågeställningar: Vilka bildpedagogiska traditioner och diskurser synliggörs i undersökningen och vilka subjektspositioner möjliggörs för lärare i relation till den bildpedagogiska diskursen. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om långvarig skolfrånvaro- orsaker och framgångsfaktorer.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mona-Lisa Kjellström; Inger Mattsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns elever som inte går i skolan och som har långvarig skolfrånvaro. De behöver hjälp och stöd för att komma tillbaka till skolan. Syftet med studien är att undersöka och förstå långvarig skolfrånvaro ur några elevers och vuxnas perspektiv som erfarit eller indirekt kommit i kontakt med långvarig skolfrånvaro. LÄS MER

 3. 3. Förlaga – javisst! : En undersökning om hur förlagor kan användas i bildundervisningen idag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Katarina Divander; [2011]
  Nyckelord :Bildpedagogik;

  Sammanfattning : AbstraktDen här undersökningen har sin utgångspunkt i en observation under en bildlektion. Bildläraren kopierade en bild ur målarboken ”Måla med mästarna” och använde den som förlaga som skulle färgläggas. Lektionens syfte upplevde jag som otydligt och valet av gamla mästare som förebild var provocerande. LÄS MER

 4. 4. Det mångkulturella samhället

  Magister-uppsats,

  Författare :Olivia Rocas Fernandes Mona Lisa Jacobsson; [2010-07-07]
  Nyckelord :Besökstider; Utlandsfödda; Närstående; Miljö; Transkulturell omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Sverige är nu ett mångkulturellt samhälle där människor från olika delar av världen kommer i kontakt med svensk sjukvård. Vår nyfikenhet väcktes om hur de upplever möten med besökskulturen på IVA? Syftet med denna studie var att undersöka hur utlandsfödda närstående upplever möten med besökskulturen på IVA. LÄS MER

 5. 5. Den nya kvinnan : Om genusidentiteter i Hey Dolly av Amanda Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Mona-Lisa Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Amanda Svensson; Hey Dolly; genusidentitet; genusperspektiv.;

  Sammanfattning : Arbetet består av en analys av boken Hey Dolly av Amanda Svensson med fokus på genusidentiteter och hur Dolly representerar den nya kvinnan. Hey Dolly innehållertraditionella kvinno- och mansroller men personerna i boken bryter också mot de traditionellagenusidentiteterna. LÄS MER