Sökning: "näringslivsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet näringslivsutveckling.

 1. 1. UP FOR GRABS - En komparativ studie om hur Göteborgs stadsdelsförvaltningar tolkar och arbetar med företagsklimatet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Åkesson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Stadsdelsförvaltning; Företagsklimat; Målstyrning; Organisationsteori;

  Sammanfattning : I inledningen konstateras att de lokala insatserna för att påverka den lokala ekonomiska utvecklingen har intensifierats, till stor del på grund av en skiftning av den statliga styrningen och därmed en förändrad relation av de politiska nivåerna. Så är även fallet i Göteborgs stad vilket uttrycks bland annat med budgethandlingens prioriterade mål "Göteborgs företagsklimat ska förbättras, och ett hållbart näringsliv ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Från ord till handling i miljömålsarbetet : Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner vid utformning och implementering av miljömålsprogram

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Brunner; [2017]
  Nyckelord :Sustainability governance; Environmental policy integration; Local environmental governance; Environmental quality objectives; Municipalities; Law and Political Science; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. LÄS MER

 3. 3. Den urbana integrationen av industriområden i Morges, Schweiz. : Utveckling och tillämpning av "best practices" i ett planeringssammanhang.

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Barbosa; [2017]
  Nyckelord :Industrial zone; Switzerland; Lausanne; best practices; case study; urban planning; regional planning; spatial planning; business sector; logistics; real estate; Zone industrielle; Suisse; Lausanne; Morges; Vaud; bonne pratique; étude de cas; aménagement; urbanisme; région; économie locale; logistique; foncier; Arbeitszone; Schweiz; Waadt; Lausanne; Morges; best practice; Fallstudie; Raumplanung; Regionalplanung; Standort; Logistik; Grundeigentum; Industriområde; Schweiz; Lausanne; best practice; fallstudier; samhällsplanering; fysisk planering; regionplanering; näringslivsutveckling; logistik; fastighet;

  Sammanfattning : Morges (Schweiz) växer i en situation av markbrist. Industriområden blir strategiska förtätningslägen, vilket hotar näringslivets förutsättningar på lång sikt. Detta examensarbete undersöker under vilka villkor industriområden i Morges kan integreras i funktionsblandad stadsmiljö utan att äventyra näringslivets förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och utmaningar med öppna geodata

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Noah Holm; [2016]
  Nyckelord :geodata; open geodata; open data; public sector information; geodata; öppna geodata; öppna data; public sector information;

  Sammanfattning : Öppna geodata är idag (2016) ett ofta debatterat ämne och många aktörer i samhället får mer och mer intresse för frågan, i synnerhet i offentlig sektor. Även på riksnivå har politiker börjat verka för öppna geodata, där riksdagen nyligen har beslutat kring ett flertal motioner i frågan. LÄS MER

 5. 5. FÖRESTÄLLNINGAR OCH INTRESSEN : En fallstudie utifrån Advocacy Coalition Framework av en lokal policyprocess om expropriation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :policy; process; policyprocess; advocacy; coalition; framework; advocacy coalition framework; acf; beliefs; interests; beliefs and interests; interests and beliefs; local policy; municipality; sweden; scandinavia; compulsory acquisition of real estate; rule of law; business; trade; industry; business development; coalition formation; action; policy action; policy objectives; objectives; zero sum game; policy abstraction; realism; constructivism; policy; process; policyprocess; advocacy; coalition; framework; advocacy coalition framework; acf; påverkan; koalition; föreställningar; intressen; värderingar; beliefs; interests; sverige; realism; constructivism; lokal politik; local policy; kommunpolitik; kommun; näringsliv; expropriation; rättssäkerhet; rättsstat; fastighet; plan och bygglagen; näringslivsutveckling; näringsliv; koalitionsformering; policyagerande; action; policymål; objectives; nollsummespel; zero sum game; policyabstraktion; policyabstraction;

  Sammanfattning : This paper examines the viability of the Advocacy Coalition Framework(ACF) by applying it in a single case study. The aim is to advance the framework’s theoretical understanding of the policy process and its usefulness for analyzing local policy contexts. LÄS MER