Sökning: "names of political parties"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden names of political parties.

 1. 1. La Traduction des Noms Propres Français : Les noms propres dans les textes socipolitiques et le risque d'incompréhension du lecteur suédois

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Chloé Olsson; [2017]
  Nyckelord :Political translations; French proper names; Swedish proper names; translation strategy; toponyms; names of ministries; institutional names; names of public bodies; anthroponyms; names of political parties;

  Sammanfattning : When a translator gets a new mission, even though he or she has a lot of experience in the subject, there are great responsibilities when it comes to the exactitude of the information in the translation. The translator can be responsible that the reader miscomprehends the text if the translation is perceived as strange in the target culture. LÄS MER

 2. 2. Traduire la culture sociopolitique : Étude de la traduction française de noms propres liés à l’organisation politique et sociale en Suède

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Candice Roccasalva; [2015]
  Nyckelord :Mots culturels; mots conceptuels; expressions référentielles; expressions référentielles culturellement spécifiques; images culturelles; noms propres; noms d’institutions; noms d’organisations; skopos; étrangéisation; domestication; skopos; egennamn; namn på institutioner; kulturella ord; referentiella uttryck; kulturspecifika referentiella uttryck;

  Sammanfattning : The purpose of the present essay is to study the difficulties of translating, into French, Swedish proper names with a connection to the socio-political organisation of the country, i.e. LÄS MER

 3. 3. Vägen till valsedeln, Riksdagspartiernas nomineringsprocesser och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Engström; [2014]
  Nyckelord :partier; nominering; val; kandidater; representation; riksdag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe and discuss the nomination processes within the political parties represented in the Swedish parliament today. It describes the guidelines for each party’s nomination process and discusses the placement and presentation of candidates on the ballot paper. LÄS MER

 4. 4. Friköp och utköp av aktier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henric Stråth; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; aktieägaravtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalade friköps- och utköpsklausuler riskerar krocka med aktiebolagsrättsliga normer och föreskrivna överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad gällande rätt föreskriver om sådana kollisioner och var gränserna går för vad som är möjligt att reglera i friköps- och utköpsklausuler. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesskydd för personnamn – ett nödvändigt komplement till skyddet i lagen om namn och bild i reklam?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Losell; [2012]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; immaterialrätt; personnamn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett personnamn kan på olika sätt skyddas mot utnyttjande i kommersiella sammanhang. I svensk rätt finns, genom lagen om namn och bild i reklam, ett grundläggande skydd mot att näringsidkare utnyttjar annans personnamn i marknadsföring. Ändå väljer somliga att dessutom varumärkesskydda sitt namn enligt reglerna i VML. LÄS MER