Sökning: "national brand"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden national brand.

 1. 1. Nomen est Omen: Nation Branding in the Republic of Moldova through the lens of discourse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Gianina Vulpe; [2022]
  Nyckelord :Nation branding; national identity; critical discourse analysis; discursive practice; social practice; Moldova;

  Sammanfattning : The Republic of Moldova is a relatively new state in Eastern Europe, formed as an independent country in 1991, after the fall of the Soviet Union. While nation branding efforts in Moldova are still in their infancy, the country’s tensioned historical legacy, divided identity and current discursive struggles make it a valuable, albeit highly unexplored subject for nation branding research. LÄS MER

 2. 2. Brandpåverkan på bärande konstruktioner – en jämförelse mellan olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anton Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Fire Technology; Standard fire curve; Parametric fire; Fire severity; Load-bearing constructions; Brandteknik; Standardbrand; Parametriskt brandförlopp; Brandpåverkan; Brandutsatta konstruktioner;

  Sammanfattning : Dagens byggregler avseende hållfasthet för brandutsatta konstruktioner vilar starkt på brandpåverkan av standardbrandkurvan. Denna brandkurva representerar dock ej en naturlig brand särskilt väl. LÄS MER

 3. 3. “Are you Danish enough to be in a beer commercial?” : a selective analysis of representation and national branding in Danish beer advertising, 1980-2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Bjarke Røn Knudsen; [2022]
  Nyckelord :national branding; brand culture; cultural citizenship; alcohol; beer; brand loyalty; cultural capital; cultural representation; alibi marketing; print advertising; qualitative content analysis; brand recognition; media authenticity; brand authenticity; media resistance; brand resistance; involuntary reception; jaded knowing; exoticism; commodification; semiotics; Social Sciences;

  Sammanfattning : When brands like Carlsberg or Royal draw upon the national brand of Denmark, they not only run the risk of reception resistance, but also of challenges to their claims of cultural legitimacy from the same consumer public they hope to entice, be it domestic or international. Through qualitative content analysis of a sample comprising mainly of print media collected from domestic sources, the author investigated the representation of and references to Danish cultural citizenship and national branding in a representative selection of beer advertisements from the Carlsberg and Royal Unibrew corporations, dating from 1980-2020. LÄS MER

 4. 4. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av ett flervåningshus i KL-trä med hjälp av FEM-Design : En jämförelse mellan betong och KL-trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Philip Karlsson; Josefin Winell; [2021]
  Nyckelord :FEM-Design; CLT; FEM-design; KL-trä;

  Sammanfattning : Det har av olika anledningar blivit mer populärt att bygga flervåningshus i trä vilket har lett till en utveckling av material i trä. Korslimmat trä även kallat KL-trä är en konsekvens av denna utveckling i Sverige och precis som för andra stommaterial används datorprogram för att rita hus i KL-trä. LÄS MER