Sökning: "neergaard"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet neergaard.

 1. 1. Staycation möter demografi - En kvantitativ studie om staycation och hur det kan fungera som ett uttryck av kulturellt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Filippa Neergaard; Moggi Hoff; [2020]
  Nyckelord :Staycation; semester; hållbar turism; demografiska variabler; kulturellt kapital; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: ​Tidigare forskning har påvisat att att den fysiska distansen mellan hemmet och semestern måste minskas. Staycation föreslås därför vara ett mer hållbart sätt att semestra på då det syftar till att semestra i närheten av sitt hem istället för långväga resor. LÄS MER

 2. 2. Kommunala aktörers synsätt på begreppet integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Michelle Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Integration;

  Sammanfattning : Integration är ett aktuellt ämne både inom politiska debatter och civilsamhället som stort. Enligt Dahlstedt & Neergaard (2013) handlar diskussionen om Europa och Europeiska unionen i dagsläget på ett eller annat sätt om just flyktingar och migranter, samt framväxten av och framgångar för högerextrema partier. LÄS MER

 3. 3. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER

 4. 4. Immediate Loaded Implants Placed in Fresh Extraction Sockets - Effect on Marginal Bone

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Tobias Neergaard-Richardt; Teemu Väkiparta; [2017]
  Nyckelord :dentistry; dental implant; immediate implant; oral surgery;

  Sammanfattning : This study investigated the immediate implant placement in the maxillary aesthetic zone without flap elevation or enhancement of the hard tissue component with filler or membrane material. The aim of this paper is to study treatment outcome for immediate implant placement in fresh extraction socket in the maxillary anterior region regarding marginal bone level. LÄS MER

 5. 5. Plastblommor, torra blad och crazy plant ladies: En etnologisk studie av krukväxters funktion i subjektspositionering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2016]
  Nyckelord :klass; krukväxter; symboliskt kapital; respektabilitet; subjektspositioner class; houseplants; symbolic capital; respectability; subject positions; History and Archaeology; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how our relationship with potted plants from a class perspective can reflect different subject positions. The aim is that through interviews with houseplant owners show the function of the plant in the owners´ subject positioning. The material consists of transcribed interviews with six informants in their home. LÄS MER