Sökning: "newly arrived quota refugees"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden newly arrived quota refugees.

 1. 1. “PROMOTING OUR EUROPEAN WAY OF LIFE” A case of newly arrived refugees participation in the establishment program in the municipality of Mark – Sweden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christopher Nsoh; [2021-07-01]
  Nyckelord :Establishment program; newly arrived quota refugees; norms and values; diffusion; European Union EU ; policy; participation; communication; municipality; ; goal; legislation; member states MS ; obligation; engagement; responsibility;

  Sammanfattning : This thesis presents an interpretation of the EU’s utilisation of norms through the establishment program for regular immigrants. The focus and interest are on newly arrived quota refugees in the Swedish municipality of Mark. Through the paradigm of norm diffusion, one can understand European norms and how they are used to attain set goals. LÄS MER

 2. 2. Bosättningslagen - Om lagens möjligheter och brister utifrån ett kommunalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Iyad Hammoura; Khalil Hammoura; [2020]
  Nyckelord :Anvisade; barnperspektiv; bosättningslagen; kvotflyktingar; kommunalt mottagande; nyanlända; samverkan; assigned; children´s perspective; collaboration; law of settlement; municipal reception; newly arrived; quota refugees;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka om bosättningslagens möjligheter och brister, detta genom att undersöka hur yrkesverksamma under lagen upplever sitt arbete. Vi har i studien utgått ifrån ett kommunalt perspektiv i form av en fallstudie där vi studerade en kommun på djupet. LÄS MER

 3. 3. Closing the gap? : A study of labour market distance for newly arrived immigrants in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Vinsa; [2017]
  Nyckelord :labour market integration; labour market distance; newly arrived immigrants; active labour market programme; introduction programme; index;

  Sammanfattning : Immigrants are more likely to be unemployed, have temporary jobs and low income, which makes labour market integration an important political challenge. Access to paid work is central for the economic situation and social position in society, but knowledge of factors and policies that improve labour market integration for newly arrived immigrants still remains limited. LÄS MER