Sökning: "nyhetskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet nyhetskanaler.

 1. 1. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER

 2. 2. Insiderinformation och nyhetskanalers rapportering om emittenter – En utredning av definitionen och hanteringen av insiderinformation i MAR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Trydegård; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; aktiemarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The EU Market Abuse Regulation, MAR, entered into force in July 2016 and is a central framework in the field of stock-market law. The regulation provides a uniform definition of the concept of inside information that has a significant role in both the application and understanding of several provisions in the regulation. LÄS MER

 3. 3. “Vi Och Dom”: Islamiska Staten Mot Västvärlden : - En studie om legitim våldsutövning och satanisering av en hel värld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Karem; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Islamiska Statens nyhetskanaler, Rumiyah och Dabiq och hur de använder sig av propaganda och hatretorik gentemot västvärlden för att utkämpa ett krig. För att genomföra studien har totalt sju utgåvor av tidskrifterna studerats mellan perioden 2014–2017. LÄS MER

 4. 4. "JUST NU: Kvinna död – polisen misstänker mord" : En innehållsanalys av brottsrapporteringen via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Brolin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Aftonbladets mobila nyhetsapplikation, som syftar till att ”pusha” ut information om de viktigaste händelserna. Studien undersöker hur stor andel av nyhetsartiklarna som berör ämnesområdet brott. LÄS MER

 5. 5. Bästa nyhetskällan : en studie om att motivera nyhetsval

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Dellborg; Alfred Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Uses and gratifications; public service; nyhetskällor: nyhetsideal; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bästa nyhetskällan - en studie om att motivera nyhetsval är en uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Vi, Emma Dellborg och Alfred Ahlberg, har valt att studera hur unga vuxna motiverar sina val av nyhetskanaler. LÄS MER