Sökning: "odlat kött"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden odlat kött.

 1. 1. Framtidens mat : Hur resonerar konsumenter kring matval och hållbarhet idag och för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Alice Clivemo; Maja Svensson; [2020]
  Nyckelord :Behavior; Future food; food choices; trendspotting; sustainability; Beteendemönster; framtidens mat; hållbarhet; matval; trendspaning;

  Sammanfattning : Matval styrs av flera olika aspekter, vilket gör det komplext. Detta innebär också att det ofta är svårt att styra konsumenten att förändra sina matval till att bli mer hållbara. Studiens syfte är att ur ett hållbarhetsperspektiv undersöka hur konsumenter resonerar kring matval idag och för framtiden. LÄS MER

 2. 2. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Sammanfattning : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. LÄS MER

 3. 3. Är laboratorieodlat kött gött?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Apelqvist Ellen; Olsson Malin; [2019]
  Nyckelord :cultured meat; laboratorieodlat kött; miljöetik; clean meat; attityder; normer; in vitro kött; odlat kött;

  Sammanfattning : Studien undersöker människors inställning till att äta laboratorieodlat kött samt hur produktionen i laboratorium påverkar klimatet jämfört med konventionell produktion. Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar inställningen till att konsumera laboratorieodlat kött och vad som ligger bakom den. LÄS MER

 4. 4. Odlat kött, äkta vara eller falsk profetia?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amir Ghanbari; Hesam Jaafar; [2018-06-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsumenters attityder till att äta insekter och odlat kött : En intervjustudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Clara Simonsson; [2016]
  Nyckelord :Public health; edible insects; cultured meat; attitude; sustainable diet; Folkhälsa; attityder; insekter; odlat kött; hållbara matvanor;

  Sammanfattning : Replacing meat from animals with cultured meat and edible insects might reduce the impact on climate and the environment. That said, in order to fulfill their function as a sustainable food, insects and cultured meat would need to be consumed, on a wider scale and with a real-time reduction in meat consumption. LÄS MER