Sökning: "oregelbunden menstruation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oregelbunden menstruation.

 1. 1. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Kan ett ökat intag av omega-3 fettsyror ha en påverkan på testosteron, insulin och insulinkänslighet hos kvinnor med PCOS?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alicia Hedlund; Victoria Westrin; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; testosteron; insulin; insulinkänslighet; PCOS;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Can a higher intake of omega-3 fatty acids have an impact ontestosterone, insulin and insulin resistance in women with PCOS?Author: Alicia Hedlund and Victoria WestrinSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 8th of April 2015Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinedisorder among fertile women and circa 234 000 Swedish women suffer from the syndrome.High levels of androgens, oligoamenorrhea or amenorrhea and anovulation are commoncharacteristics of PCOS. LÄS MER