Sökning: "patriarkat"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet patriarkat.

 1. 1. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 2. 2. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 3. 3. ”EN KILLES ORD KAN PRESSA ENS SJÄL” - En studie om systerskap och separatism i socialt arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ina Kaurin; Martina Nyström; [2018-02-05]
  Nyckelord :Feminism; normer; separatism; systerskap; patriarkat.;

  Sammanfattning : Diskussionerna om separatism och systerskap ligger i tiden, i synnerhet med den kommandekvinnoseparatistiska festivalen i Göteborg och #metoo–kampanjen i åtanke, vilka rörde omdebattklimatet i Sverige, hösten 2017. Syftet med studien var att undersöka hur systerskap ochseparatism används i en kvinno- och transseparatistisk verksamhet för ungdomar. LÄS MER

 4. 4. MAKING HERSTORY : En kritisk analys av dramatiserad kvinnohistoria i visuell media

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marlene Linder; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; women s history; tv series; emancipation; early 20th century; patriarchy; gender roles; multimodal; critical analysis; the male gaze; visual media; social roles; status set; diskursanalys; kvinnohistoria; tv-serier; kvinnors frigörelse; 1900-tal; patriarkat; könsroller; multimodal; performativitet; narrativ analys; the male gaze; visuell media; sociala roller; Fröken Frimans krig; social status;

  Sammanfattning : The media is not only a source of entertainment, it is also a way to better understand ourselves and a means to shape our identities. The purpose of different types of communication are never neutral, there is always a discourse and an underlying meaning at work. LÄS MER

 5. 5. Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s The Crucible

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marlene Lindberg; [2018]
  Nyckelord :feminist criticism; gender; Arthur Miller; binary oppositions; dichotomies; patriarchy; feminism; witch trials; feministisk teori; kön; Arthur Miller; binära motsatser; dikotomier; patriarkat; feminism; häxprocesser;

  Sammanfattning : Based on the Salem witch trials of 1692-1693, Arthur Miller’s play The Crucible treats a historical event that could be considered overflowing with patriarchal oppression. Despite the author’s clear disapproval of the historical cruelty, the play continuously reveals patriarchal structures and shows misogynist tendencies in its depiction of women. LÄS MER