Sökning: "physical function"

Visar resultat 16 - 20 av 666 uppsatser innehållade orden physical function.

 1. 16. Future Active Mobility

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andreas Vang Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Interior; Design; autonomous; mobility; active; service; transportation; Volkswagen;

  Sammanfattning : The topic of the project has been about how the time spent during transport could take on a more engaging and active form; physically as well as mentally.  The initial inspiration for this is the changing landscape of mobility, where technologies such as autonomous and shared systems, could allow for purpose specific vehicles rather then personally owned ones. LÄS MER

 2. 17. Utveckling av simuleringsmodell och automatiserad nedställningsfunktion för en frontlastare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Leon Amkoff; [2019]
  Nyckelord :simulation; simulation model; plant model; modeling; automatic control; sensor; hydraulic; signal processing; matlab; simulink; front end loader; simulering; simuleringsmodell; plantmodell; modellering; reglerteknik; sensor; hydraulik; signalbehandling; matlab; simulink; frontlastare;

  Sammanfattning : En växande global befolkning och stor efterfrågan på grödor driver den teknologiska utvecklingen framåt inom det moderna lantbruket. I sin utveckling av nya styr- och reglerfunktioner för frontlastare behövde Ålö AB en pålitlig och effektiv plantmodell av deras frontlastare Quicke Q5M. LÄS MER

 3. 18. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER

 4. 19. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER

 5. 20. Forensiska Artefakter hos Mobila Applikationer : Utvinning och Analys av Applikationen Snapchat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Nordin; Felix Liffner; [2019]
  Nyckelord :Forensics; Mobile forensics; DFIR; Snapchat; Magnet Axiom; Extraction; Snapchat analysis; Forensic investigation; Snapchat artifacts; forensic artifacts; digital forensics; Forensik; Digitalforensik; Mobilforensik; Snapchat; Artefakter; Magnet Axiom; Utvinning; Samsung Galaxy S4; Applikationer; Mobilutvinning;

  Sammanfattning : Today's smartphones and tablets use different applications and software for all sorts of purposes: communication, entertainment, fitness, to share images with each other, to keep up to date with the news and lots of different daily tasks. With the heavy usage of all these apps, it is no wonder that it comes with a few issues. LÄS MER