Sökning: "plan- and construction law"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden plan- and construction law.

 1. 1. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : The Swedish plan- and construction law contains provisions concerning the cultural environment and its protection. These provisions are rather difficult to interpret as they refer to diffuse concepts such as caution and distortion. LÄS MER

 2. 2. Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Lejonklev; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatneutralitet; LFM30; NollCO2; klimatpolitik; negativa utsläpp; grön marknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med en växande kunskap om hur klimatet påverkas av byggbranschen för både företag och konsument växer också kraven på klimatkompensation och förbättrade åtgärder kring klimatavtrycken som görs. Företag utmanas mer av intressenter i samhället i sitt miljö- och klimatarbete vilket ställer högre krav på alla aktörer inom byggsektorn. LÄS MER

 3. 3. Potentiella miljövinster inom anläggningssektorn sett ur ett livscykelanalysperspektiv : Genomförande och utvärdering av en livscykelanalys på en vägsektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Wallsten; [2022]
  Nyckelord :construction; life cycle analysis; LCA; environmental impact; design; anläggning; livscykelanalys; LCA; miljöpåverkan; projektering;

  Sammanfattning : Bygg och anläggningssektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan. År 2021 stod sektorn för 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket efter inrikes transporter är störst i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Prisjustering i entreprenadavtal vid kostnadsändring - Om ändring av avtalat pris enligt AB 04 kap 6 § 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen har under de senaste två åren stått inför stora utmaningar till följd av de prishöjningar som har skett på byggmaterial. Pandemi, råvarubrist, krig och sanktioner är några anledningar till de kostnadsökningar som nu drabbat svenska entreprenader. Till följd av detta har tillämpningen av AB 04 kap. LÄS MER

 5. 5. På väg mot återanvändning och återvinning av hög kvalitet - En studie över hinder och lösningar för cirkulära materialflöden i bygg- och rivningsbranschen samt hur detta påverkas av implementeringen av PBL 10 kap. 6, 11, 19 §§

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Johansson Fager; Filippa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Byggavfall; rivningsavfall; återbruk; återvinning; cirkulär ekonomi; avfallsminimering; kontrollplan; hinder; lösningsförslag; tillsyn; plan- och bygglagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the building sector is responsible for a third of the waste generated yearly, with the exception of mining waste, whilst the building and property sector generates a fifth of the national greenhouse gas emissions. As buildings are getting more and more energy efficient it becomes increasingly important to investigate the climate footprint from the materials themselves. LÄS MER