Sökning: "rättsföljder"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet rättsföljder.

 1. 1. Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Obefogade hävningar - Rättsföljder och strategier vid kommersiella köp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hagelroth; [2020]
  Nyckelord :Obefogad hävning; Hävning; Anteciperade avtalsbrott; Civilrätt; Private law; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att utgångspunkten är att avtal ska hållas, finns det vissa utrymmen för köpare att häva ett köpeavtal. Om ett fel i en vara eller ett dröjsmål anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott, och säljaren borde ha insett det, har köparen hävningsrätt. LÄS MER

 3. 3. Om den verkställande direktörens löpande förvaltning - en studie om den verkställande direktörens kompetens genom rekvisitet “löpande förvaltning” inom ramen för ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Berglund; [2017]
  Nyckelord :Löpande förvaltning; Verkställande direktör; Aktiebolagslagen; Kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Representationskompetensen hos den verkställande direktören i svenska aktiebolag regleras genom 8 kap. 36 § ABL och därigenom rekvisitet ”löpande förvaltning” i 8 kap. 29 § ABL. Vad denna löpande förvaltning omfattar är dock inte helt tydligt och kan variera kraftigt mellan olika typer av bolag och situationer. LÄS MER

 4. 4. Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Martin Johansson; Nils Klintberg; [2017]
  Nyckelord :Arbetsvägran; avsked; uppsägning; arbetsmiljö; fara för liv; allmän arbetsvägran; specifik arbetsvägran; arbetsuppgifter; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsvägran är i grund och botten ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I och med begreppets komplexitet uppstår dock situationer som inte alltid är enkla att förutse. På grund av det nyss anförda vaknade vårt intresse kring arbetsvägran och dess rättsliga konsekvenser, vilket sedermera la grunden för denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Ansvar vid allvarlig psykisk störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; allvarlig psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har länge särbehandlats i svensk rätt. Fram till brottsbalkens ikraftträdande år 1965 har psykiskt störda som saknat förståndets bruk befunnit sig i en sorts undantagssituation i förhållande till andra lagöverträdare, då de inte ådömts straffrättsligt ansvar på grund av otillräknelighet. LÄS MER