Sökning: "rättshistoria kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden rättshistoria kvinnor.

 1. 1. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 3. 3. Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2021]
  Nyckelord :Aborträtt; abolitionsbeslut; rättshistoria; legal history; abort; abortion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. LÄS MER

 4. 4. Hedersvåld i svensk rätt : Statliga åtgärder mot hedersvåld ur ett rättshistoriskt och raskritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Saga Jönsson; [2021]
  Nyckelord :hedersvåld; Critical Race Theory; rättshistoria; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur hedersvåld har förklarats och vilka fördomar om ras som återspeglas i statliga åtgärder mot hedersvåld. Utgångspunkten är statliga åtgärder från millennieskiftet fram tills idag, våren 2021. LÄS MER

 5. 5. Principen om barnets bästa – från Barnets århundrade till Barnkonventionen : En rättshistorisk studie av principens ursprung och betydelse i familjerättsliga mål om barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Lysell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; barnets bästa; vårdnad; boende; umgänge;

  Sammanfattning : This essay investigates the meaning and content of the principle of the best interests of the child from a legal historical perspective. Primarily, the meaning of the principle is discussed on the basis of housing, social interaction and care, where the best interests of the child must be decisive in every decision regarding children according to Chapter 6. LÄS MER