Sökning: "referenssamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet referenssamtal.

 1. 1. Skolbibliotekariers stöd i elevernas informationssökning : En kvalitativ studie ur skolbibliotekariernas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Lundeberg; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotekarier; IKT; barns informationssökning; referenssamtal; barns informationskompetens;

  Sammanfattning : The aim for this bachelor thesis is to examine how school librarians assist first to sixth grade elementary students with their information seeking in a digital environment. The study also focuses on the need for suitable digital tools to aid the students in their information seeking using a digital system or the internet. LÄS MER

 2. 2. Förmedling av discovery-verktyg vid högskole- och universitetsbibliotek : En enkätstudie om undervisande bibliotekariers inställningar till discovery-verktyg och hur de förmedlar dessa vid referenssamtal och användarundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Einar Hannerz; Mika Wiborgh; [2014]
  Nyckelord :discovery; web scale; informationssökning; informationskompetens; enkätstudie; bibliotek; användarundervisning; referenssamtal;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how Swedish highereducation librarians mediate discovery tools to its users. Thisstudy aims to investigate higher education librarians’ generalattitudes towards discovery tools, their perception ofstudents’ discovery tool usage, and how they mediatediscovery tools to students through reference interviews anduser training. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av bibliotekariernas användning av webbresurser i referenssamtalet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Eriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är, att utvärdera bibliotekariernas integrering av webbresurser vid Umeå stadsbiblioteks informationsdisk. Jag har valt att använda mig av två kvalitativa metoder i form av observationer av referenssamtal och intervjuer av sju bibliotekarier som arbetar vid disken. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationen mellan barn och bibliotekarie : jämförelse mellan referenssamtal på fysiska och virtuella bibliotek.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofia Larsson; [2010]
  Nyckelord :referenssamtal; barn; fysiska bibliotek; virtuella bibliotek; barriärer; informationsbehov;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to investigate how librarians experience communication with children in reference interviews. In today’s interactive community it is meaningful to study how children communicate with the librarian in virtual reference interview as well as in ordinary reference interviews in physical libraries. LÄS MER

 5. 5. ”… man får vara lite uppfinnare på något sätt” : Om referenssamtalets problem och hinder med fokus på kommunikationssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jonte Johansson; [2009]
  Nyckelord :referensintervju; referensarbete; referenssamtal; referensbibliotekarie; folkbibliotek; referensfrågor; kommunikationsproblem; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how some librarians working at a public library experience problems that can occur at the reference interview, slightly focusing on communication difficulties. Therefore I interviewed three librarians working at the reference desk on a daily basis. LÄS MER