Sökning: "Skolbibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Skolbibliotekarier.

 1. 1. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. På vilket sätt framställs skolbiblioteket? : En studie av två fackliga tidskrifter med fokus på skolbibliotekets innehåll och funktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anni Agelii; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Bibliotekspedagoger; Diskurser;

  Sammanfattning : School libraries have been included in the School Law since July 2011. However despite the law there are no clear descriptions of what a school library must contain or how it should be used as a learning resource in schools. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekariers stöd i elevernas informationssökning : En kvalitativ studie ur skolbibliotekariernas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Lundeberg; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotekarier; IKT; barns informationssökning; referenssamtal; barns informationskompetens;

  Sammanfattning : The aim for this bachelor thesis is to examine how school librarians assist first to sixth grade elementary students with their information seeking in a digital environment. The study also focuses on the need for suitable digital tools to aid the students in their information seeking using a digital system or the internet. LÄS MER

 4. 4. Att främja läslust : Lärares och skolbibliotekariers syn på och främjande av läslust i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rasmus Götberg; [2018]
  Nyckelord :Läslust; bokval; bokprat; boksamtal; läsning; skolbibliotekarie;

  Sammanfattning : Läslust är viktigt för att skapa skickliga och intresserade läsare. Syftet med denna uppsats är att komma fram till hur lärare samt skolbibliotekarier arbetar för att främja läslust i årskurs 1-3. För att ta reda på detta utfördes fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Från bok till cyberbok?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Kim Jansheden; [2017]
  Nyckelord :literacy; läsfrämjande; barns läsning; elevers läsning i högstadiet; läsmotivation; förlags- och bokmarknadskunskap; Languages and Literatures; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är högstadieelevers läs- och medievanor och hur deras minskade intresse för skönlitterär läsning kan belysas ur två perspektiv: hur barns literacyutveckling ligger till grund för deras medieanvändning och hur den avgör om de upplever ett medium som omedelbart eller hypermedierat. Syftet är att försöka ta reda på om det finns möjligheter att förena de digitala världar som barn ofta vistas i med skönlitterär läsning. LÄS MER