Sökning: "Skolbibliotekarier"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Skolbibliotekarier.

 1. 1. Att läsa är som att fara till månen : Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Elofsson; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekarier och lärare : Ett professionsöverskridande samarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustav Bjälevik; Sara Albertz; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplan; kommunikation; lärare; rektor; samarbete; skolbibliotek; skolbibliotekarie; TLC-modellerna;

  Sammanfattning : According to the Swedish School Inspectorate school libraries in Sweden are not utilized to their full potential. They conclude that this has a lot to do with a lack of communication and collaboration. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Läsnätter med flygande drakar och pannlampor : En studie om hur boksamtal, lärare och skolbibliotekarier kan stimulera, vägleda och fördjupa elevers litteraturintresse och härigenom förbättra elevers läsförståelse och kommunikationsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Henrik Löthman; Onyxén Susanne; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; sociokulturellt perspektiv; receptionsteori; estetisk läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ intervjustudie av gymnasiebibliotekariers emotionella arbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Louise Lange; [2019]
  Nyckelord :Emotions; school librarians; school libraries; high school libraries; library employees; quality of work life; Känslor; skolbibliotekarier; skolbibliotek; gymnasiebibliotek; bibliotekspersonal; arbetsliv;

  Sammanfattning : Introduction. The concept of emotional labour can be described as the strategies used to express emotions required of a job, and the strategies used to suppress those emotions that are inappropriate in the workplace. This paper aims to examine the emotional labour of Swedish high school librarians. Method. LÄS MER