Sökning: "reprimand"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet reprimand.

 1. 1. Institutionalisering på hem- och vårdboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tanja Schöld; [2019]
  Nyckelord :hem och vårdboende; Ungdomar; institution; institutionalisering; makt; system; personal; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur personalen på Malmös hem- och vårdboende för ensamkommande barn arbetar med institutionaliseringen av ungdomarna utifrån teorier om system, institutionalisering och makt. Många ensamkommande barn kom till Sverige år 2015 och har spenderat cirka tre år av sina liv på institutionerna. LÄS MER

 2. 2. Kritikrätt : Arbetstagarens kritikrätt på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Louise Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Kritikrätt; Lojalitetsplikt; Sociala medier;

  Sammanfattning : Between a worker and an employer there is a relationship that builds on loyalty. This requirement of loyalty means that the worker should not do anything that could harm the employer. This could lead to limitations in the workers right to express themself. In todys society social media is a big part of peoples life. LÄS MER

 3. 3. Why Formal Stop Work Schemes Do Not Work

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Hayden Greenshields; [2017]
  Nyckelord :Decentralization; High Reliability Theory; Safety Critical Industries; Stopping Unsafe Work; Andon Cord; Normalization of Deviance; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stopping unsafe work is not only a legal but moral necessity for those that perform work in safety critical industries. Stop Work Authority Cards, Interventions, Refusals of Unsafe Work and the Andon Cord have become symbolic and physical abstractions of decentralization – a shifting of authority down to those which perform the dirty and dangerous work. LÄS MER

 4. 4. Hyschandets praktik - En Bra Pedagogik? : En kvalitativ studie med inriktning mot kommunikation, budskap och makt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Augustsson; Alexandra Gjörloff; [2017]
  Nyckelord :preschool; pedagogy; shushing; communication; power; teachers approach; reprimand; förskola; pedagogik; hyscha; kommunikation; makt; förhållningssätt; tillrättavisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hyschandets praktik i förskolans verksamhet. Med utgångspunkt från två centrala frågeställningar har vi undersökt pedagogers inställning kring hyschandets praktik, såväl som vad pedagoger använder för alternativ pedagogik för att uppnå samma resultat som när de hyschar barn. LÄS MER

 5. 5. Barnet eller samhället? : En studie om Malmös barnavårdsnämnd under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Isabella Bäckström; [2015]
  Nyckelord :child welfare; childcare laws; early 20th century; children in need; barnavårdsnämnd; barnavårdslag; tidigt 1900-tal; barn i nöd;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis to examine Malmö city's child welfare board between the year 1918-1938. How did the child welfare boards work change over time and how did Malmö city's child welfare board praxis correspond to the current legislations of that time?Malmö city's child welfare board ended up handling cases that the community considered as problems related to home and upbringing. LÄS MER