Sökning: "rock bottom"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden rock bottom.

 1. 1. Modellförsök avseende bergspänningars betydelse för spännvidd av valv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Minna Larsson; Klara Skoog; [2020]
  Nyckelord :arch; arching; span of arch; rock stress; rock reinforcement; rock bolt; valv; valvbildning; spännvidd; bergspänning; bergförstärkning; bergbult;

  Sammanfattning : Tunnels and anthropogenic underground cavities are a very natural part of our everyday modern life. Especially in larger cities such as Stockholm where the infrastructure reaches far above ground level as well as deep below the surface. LÄS MER

 2. 2. Laddbarhet och borrhålsstabilitet i produktionsborrhål - Kiirunavaara gruva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Lundin; [2020]
  Nyckelord :LKAB; Borrhålsstabilitet; Borrhålsfilmning; Laddbarhet; Skjuvning; Skivrasbrytning;

  Sammanfattning : Vid laddning av produktionsborrhål i Kiirunavaara gruva (KUJ) uppstår ofta problem med att nå botten av borrhålen, vilket medför att laddbarheten minskar. En låg laddbarhet i produktionsborrhålen leder till en försämrad fragmentering, lossbrytning av malmen och störningar i det efterföljande gravitations- och produktionsflödet. LÄS MER

 3. 3. Numerical study of the effect of thermal ice loads on concrete dams

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Imal Zuwak; Wasseem Kordoghly; [2020]
  Nyckelord :Arch dam; Buttress dam; Concrete; Finite element analysis; Ice load; Valvdamm; Lamelldamm; Betong; Finit elementanalys; Islast;

  Sammanfattning : It is essential to understand the mechanics of ice load and how it affects concrete dams located in a cold climate, such as Sweden, where the temperature becomes sufficiently cold to freeze the surface of the reservoir. The purpose of this thesis is to study ice load distribution along concrete dams, and its response during the application of an ice load. LÄS MER

 4. 4. Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Pieslinger; Beatrice Lundquist; [2020]
  Nyckelord :Rock bolts; rock bolt model; torque; rock mechanics; Bergbultar; bergbultsmodell; vridmoment; bergmekanik;

  Sammanfattning : Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora säkerhetsåtgärder som bör implementeras. LÄS MER

 5. 5. Att upphöra med kriminalitet : En kvalitativ studie av livsstilskriminellas resa mot en livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hedman; Olivia Johansson; [2019]
  Nyckelord :livsstilskriminell; missbruk; sociala band; vändpunkt; rock bottom; känsla av sammanhang; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra före detta livsstilskriminella intervjuats för att ta reda på vad som föranledde deras beslut att upphöra med en kriminell livsstil, hur respondenternas resa mot förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under processens gång.  Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har gjorts med personer som själva identifierat sig som före detta livsstilskriminella. LÄS MER