Sökning: "screeningverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet screeningverktyg.

 1. 1. SJUKSKOTERSKANS ERFARENHETER AV IDENTIFIERING OCH OMHANDERTAGANDE AV PATIENTER MED SEPSIS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Ekvall; Fallström Ida; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sepsis; omvårdnad; identifiering; omhändertagande; symtom och tecken .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis ett livshotande syndrom, som karakteriseras av organdysfunktion till följd av ett felaktigt systemiskt immunsvar på infektion. Varje år drabbas omkring 49 miljoner människor globalt av sepsis, och dödligheten uppskattas till ungefär 22 procent. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Hermansson; Olivia Yman; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sepsis; sjuksköterska; identifiering; kunskap; screeningverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt hälsoproblem som snabbt kan eskalera till septisk chock om lämpliga åtgärder uteblir. Både sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd med hög mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans förutsättningar att identifiera våldsutsatta kvinnor på akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Brynolf; Meja Holgersson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Förutsättningar; Våld i nära relation; Identifiering; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer präglas av skam och stigmatisering vilket leder till att det ofta förblir oupptäckt. I Sverige dödas varje år ungefär 15 kvinnor av sin partner eller före detta partner. Kvinnor som utsätts för våld i nära relation söker ofta till akutmottagning för sina fysiska skador. LÄS MER

 4. 4. Våld mot kvinnor i nära relation – faktorer som kan påverka sjuksköterskors identifiering av våldsutsatta kvinnor : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Andersson; Åsa Möller; [2023]
  Nyckelord :experience; identifying; intimate partner violence; literature review; nurse; erfarenhet; identifiera; litteraturöversikt; sjuksköterska; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och leder till många och allvarliga konsekvenser för kvinnan. Sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa och mänskliga rättigheter samt lindra lidande och har därför en viktig roll i arbetet mot våld i nära relation. LÄS MER

 5. 5. Sepsis- när varje minut räknas : En litteraturstudie om screeningverktyg för tidig upptäckt av sepsis

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lovisa Holmbom; Lovisa Wiklund; [2022]
  Nyckelord :identification; in-hospital mortality; screening tools; sepsis; Identifiering; screeningverktyg; sepsis; sjukhusdödlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande hälsotillstånd som kännetecknas av organdysfunktion med olika allvarlighetsgrader. En förutsättning för överlevnad är tidig upptäckt. Sjuksköterskan har en betydande ansvarsroll och bör tillämpa relevanta screeningverktyg i sin bedömning. LÄS MER