Sökning: "sjuksköterskans yrkesfunktion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans yrkesfunktion.

 1. 1. Motiverande samtal som metod för att främja livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lillemor Mauritz; Mikael Nilsson; Roland Hasan; [2011-05-04]
  Nyckelord :hälsa; livsstilsförändring; motiverande samtal; rådgivning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ohälsosamma levnadsvanor är ett omfattande problem som kan leda till sjukdom, sänktlivskvalitet och tidigare död för människor. Det ligger i sjuksköterskans yrkesfunktion attidentifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid behov motivera till förändrad livsstil. LÄS MER

 2. 2. När såren har läkt och ärren finns kvar : Allvarligt brännskadade människors upplevelser av sin livssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Bergqvist; Evelina Gustavsson; [2010]
  Nyckelord :burn injury; experience; rehabilitation; qualitative; patient;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ett tusental människor i Sverige av allvarlig brännskada, en skada som kommer att förändra deras liv för alltid. Sjuksköterskan kan dagligen möta människor som känner sig stigmatiserade, kanske utan att hon vet om det. LÄS MER

 3. 3. Inte som i Gökboet : sjuksköterskors beskrivningar av omvårdnadsprocessen inom den rättspsykiatriska vården : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Liselotte Andersson; Päivi Jakum; [2009]
  Nyckelord :Forensic law; Psychiatry; Nursing; Psychiatric care; Lag om rättspsykiatrisk vård; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterskans yrkesfunktion;

  Sammanfattning : Forensic psyhiatric care protects the society by giving patients care to diminish risks of serious crimes. In their work the nurses use different care methods to help and support the patient in managing his or her life situation. To clarify how a group of nurses describe the nursing process in forensic psychiatric care. LÄS MER