Sökning: "skrivmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skrivmetod.

 1. 1. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 2. 2. Grundlärares attityder till handskrift : En litteraturstudie om handskriftens betydelse idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Urban Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :handstil; handskrift; skrivstil; textning; grundlärare; attityd; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I den alltjämt pågående digitaliseringen i skolan ökar också antalet digitala verktyg i skriftspråks­under­visningen. Som följd minskar kraven om handskrift och i media målas skrivande för hand upp som en döende konst. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 4. 4. Det praktiska arbetet med ASL : Hur lärare och deras elever arbetar praktiskt med läs- och skrivmetoden att skriva sig till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Therese Tånneryd; [2017]
  Nyckelord :WTR; writing through reading; ASL; Att skriva sig till läsning; läs- och skrivmetod;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar läs- och skrivmetoden ASL (Att Skriva sig till Läsning). Syftet med studien är att undersöka hur ASL kan tillämpas i årskurs ett och två. LÄS MER

 5. 5. De didaktiska valen : En studie om lärares val gällande den tidiga skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stephanie Lytton; [2015]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Didaktik; Gemener; High Literacy; Versaler;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om vilka didaktiska val lärare gör gällande den tidigaste skrivundervisningen och vad de baserar sina val på. Studien avgränsas till att behandla vilken skrivmetod lärarna använder samt huruvida de föredrar att låta eleverna blanda versaler och gemener, eller lära ut en storlek i taget. LÄS MER