Sökning: "slitz"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet slitz.

 1. 1. Royality Shows : mediala representationer av prinsessan Sofia och prins Daniels förkungligande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Liliedahl; [2022]
  Nyckelord :Bourdieu; klass; stereotyper; medieframställning; kungahuset; prinsessan Sofia; prins Daniel ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den kungliga nyhetsbevakningen utifrån den mediala framställningen av ingifta kungligheter likt prinsessan Sofia, tidigare Hellqvist och prins Daniel, tidigare Westling har en trend om att vara både stereotyp och beroende av de problem som den fas av förkungligande innebär. Detta synliggörs främst utifrån prinsessan Sofias bakgrund inom kommersiella och skandalösa framträdanden både i dokusåpan Paradise Hotel och glamour-tidningen Slitz. LÄS MER

 2. 2. Stå i bakgrunden eller ta plats? : En analys av manlig och kvinnlig retorik i två livsstilsmagasin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellen Alwall; [2015]
  Nyckelord :livsstilsmagasin; ledarspalter; könsroller; retorik; topiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur chefredaktörerna för livsstilsmagasinen Cosmopolitan, som är ett magasin för kvinnor, och Slitz, som är ett magasin för män, väljer att presentera sig själva i sina ledarspalter. Materialet som har använts är en ledarspalt från varje magasin. LÄS MER

 3. 3. Blottlagt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Rydholm; Madeleine Korneliusson; Emelie Svensson; [2013-04-22]
  Nyckelord :Blottlagt;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis ... Tio år med Slitz och Café. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsmagasin och den sociala konstruktionen av manlighet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Braafnäs; Daniel Hermansson Rivedal; [2012]
  Nyckelord :lifestyle magazine; masculinities; critical discourse analysis; livsstilsmagasin; maskuliniteter; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att finna relevanta skillnader i framställandet av mannen över tidsperioden 1999 till 2011. Om en förändring har skett vill vi försöka ta reda på hur den ser ut. LÄS MER

 5. 5. Kåta tjejer och Kärriärsmammor - kvinnan ska vara allt : En kvalitativ studie om hur kvinnan skildras i magasinen Cosmopolitan och Slitz

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Hanna Sihlman; Janneke Vackerberg; [2012]
  Nyckelord :Journalistik; genus; Cosmopolitan; Slitz; magasin; diskurs; media; heterosexuell matris; objektifiering;

  Sammanfattning : Every day readers of magazines receive advice on how their life is expected to be. Magazines write about what to wear, who you should be dating and where you should work. People are social beings and are affected on what they read, hear and see. LÄS MER