Sökning: "sociologisk nyinstitutionalism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sociologisk nyinstitutionalism.

 1. 1. LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Göthe; [2020-03-09]
  Nyckelord :jämförande fallstudie; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; lärgrupp; lärledare; processledarskap; skolutveckling; sociologisk nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på eleverslärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningarför ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte attidentifiera det som gör att det faktiskt fungerar. LÄS MER

 2. 2. Yttre påverkan : inre anpassning. En kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Elisabeth Jansson; Eva-Lotta Persson; [2010]
  Nyckelord :sociologisk nyinstitutionalism; normativ isomorfism; institutionaliserad myt; homogenisering; förändringsprocess; tvingande isomorfism; mimetisk isomorfism; organisationsfält;

  Sammanfattning : The subject of this Master’s thesis is the process of change in a public library context, the implementation of the Stockholm City Library’s homepage Biblioteket.se. The aim is to examine the factors that influence this particular change and how they affect the process and extent of change in practice. LÄS MER