Sökning: "sponsring luleå"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sponsring luleå.

 1. 1. Sponsorship for Women in Motorsport : A Study about which Criteria that Attracts Companies to Sponsor Women in Motorsport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Bäckman; Carolina Mella; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; Women in Motorsport; Selection criteria;

  Sammanfattning : A sponsorship within sports can be based on different criteria depending on what type of company you ask. Thus, it is important for the athletes to be able to present the most attractive criteria within their sponsorship proposals. LÄS MER

 2. 2. Sponsorrelationer : En studie om hur företag och idrottsföreningar arbetar i långvariga sponsorrelationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Mosesson; [2019]
  Nyckelord :Sponsring; Co mmitment - Trust Theory; förtroende; engagemang; byteskostnader; relationsfördelar; delade värderingar; kommunikation och opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har sponsring gentemot idrott blivit allt mer populärt då det genererar fördelar. För att sponsring ska generera fördelar krävs en god relation mellan företaget och idrottsföreningen. LÄS MER

 3. 3. #SPONSORED : En kvalitativ undersökning om sponsrat innehåll på Youtube

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Bergsjö; Jenny Stridsman; [2018]
  Nyckelord :Sponsoring; influencer; youtube; audience; makeup; advertising; qualitative focus group interview; opinion leaders; Sponsring; influencer; youtube; publik; makeup; reklam; kvalitativ fokusgruppsintervju; opinionsledare;

  Sammanfattning : This essay is based on a qualitative interview study with focus groups as a method and examines how sponsored videos from american influencers are received by their audience. Influencers are a new fenomena within the marketing business and therefore it is interesting to examine how this new marketing tactic is received by the viewers. LÄS MER

 4. 4. Klimatkompensationer : aldrig avdragsgilla?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonathan Brandstedt; [2017]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatkompensationer; avdragsgill; avdragsgilla; HFD 2014 ref. 62;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för bolag regleras främst i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen. I denna paragraf stadgas det att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Det finns dock regler som inskränker denna avdragsrätt även fast utgifterna uppfyller kravet på att vara kommersiellt motiverade. LÄS MER

 5. 5. Arenasponsring : En studie om motiv, upplevelser och prissättning hos de norrländska elitserielagen och deras arenasponsorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Eriksson; [2008]
  Nyckelord :arenasponsring; sponsring; ishockey; elitserien; idrottsarenor;

  Sammanfattning : AbstractDet byggs många nya ishockeyarenor i Sverige för tillfället och nästan alla elitseriearenor är i dagsläget namnsponsrade av stora företag. Prissättning av sponsring anses komplext och arenasponsring av ett elitserielag innebär ett mångmiljonavtal för det arenasponsrande företaget. LÄS MER