Sökning: "språk gemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden språk gemenskap.

 1. 1. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara sparka boll: Kvalitativ studie om fotboll som arena för integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felix Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Sports; football; integration; associations; community; language; norms. Idrott; fotboll; föreningar; socialt sammanhang; språk; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker fotboll som arena för integration. Den utgår från teorier om socialt kapital, norm och språk för att kunna analysera och skapa förståelse kring empirin som är hämtad genom fyra intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Språkkör som medel för språkutveckling : Om körundervisning i det flerspråkiga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Malin Schröder; [2020]
  Nyckelord :språkkör; körsång; språkutveckling; flerspråkighet; andraspråksinlärning; sång; integration;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur körsång kan användas som verktyg för språkutveckling. Syftet är att undersöka på vilka sätt en spåkkör kan vara en tillgång i deltagarnas språkutveckling i ett andraspråk (svenska). LÄS MER

 4. 4. Mystiker och nåjder utan språk och gemenskap : En jämförelse mellan psykos och den samiske nåjdens kallelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Ljuder Stefan Westberg; [2020]
  Nyckelord :Free soul; calling; sami shaman; psychosis; psychology of religion; sami conception of life; Frisjäl; kallelse; nåjden; psykos; religionspsykologi; samisk livsåskådning;

  Sammanfattning : The similarities between psychosis and different mystical experiences are striking. Professor Jens-Ivar Nergård (1998, 2006) has pointed out similarities between the calling of the Sami shaman/nåjd and the state of psychosis and high-lights the reciprocal meanings andpurposes of these similarities in a Saami context where the calling and the called are regarded as meaningful for the community. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Susanne Bergqvist; Peter Höglander; [2020]
  Nyckelord :Socialpedagogik; gemenskap; roller; alkohol; transaktioner; äldre och pension;

  Sammanfattning : Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. LÄS MER