Sökning: "state capacity"

Visar resultat 16 - 20 av 427 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 16. Information visualization as an interactive business intelligence tool for improved management and self-assessment of financial brokers in private banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petter Tasola Kullander; [2019]
  Nyckelord :Information Visualization; Interaction; Business Intelligence; Business Process Management; Management; Private Banking; Transaction Data;

  Sammanfattning : With an increase in storage capacity, many organizations strive to collect as much data as possible. The data can then be aggregated and visualized in order to provide a strategic advantage, commonly referred to as Business Intelligence (BI). LÄS MER

 2. 17. Conservation Voltage Reduction i Sverige - en simuleringsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Kewin Erichsen; Stefan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Conservation Voltage Reduction; Distribution grid; Energy conservation; Load modelling; OpenDSS; Peak shaving; Simulation; Voltage regulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Conservation Voltage Reduction, or short just CVR, is a technique in which the reference voltage at a substation is lowered a few percent in order to conserve energy and decrease peak demand in an electrical distribution grid. Thus, CVR can be used when the energy or power capacity can't be satisfied by the feeding grid. LÄS MER

 3. 18. Militariseringen av EU : Varför valde Sverige att ingå i Pesco?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dean Walldén; Martin Woxö; [2019]
  Nyckelord :EU; Pesco; defence policy; security policy; foreign policy; Sweden; military nonalignment; CFSP; CSDP.; EU; Pesco; försvarspolitik; säkerhetspolitik; utrikespolitik; Sverige; militär alliansfrihet; GUSP; GSFP.;

  Sammanfattning : Med anledning av den förändrade säkerhetsmiljön i Europa startade en process som syftade till att öka samarbetet inom säkerhets- och försvarsområdet inom EU. Detta försvarssamarbete kallas det Permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och innebär ett mer upptrappat och konkret militärt samarbete än tidigare inom EU. LÄS MER

 4. 19. The Psychedelic Altered State of Consciousness : An Assessment of the Current Status of Psychedelic Research

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Emma Christersson; [2019]
  Nyckelord :Psychedelics; lsd; psilocybin; integrated information theory; entropic brain; entropy; altered states of consciousness;

  Sammanfattning : Classic psychedelic substances, such as lysergic acid diethylamide and the active compound in magic mushrooms, psilocybin, are being studied again in a renaissance of psychedelic research. Psychedelic substances have profound effects on perception, emotion, and cognition, as well as the capacity to induce mystical-type experiences and ego-dissolution. LÄS MER

 5. 20. EU burden-sharing in the Refugee Crisis: A Strategic Game Perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Dali Klasson; [2019]
  Nyckelord :Game theory;

  Sammanfattning : Recent developments in migration filed within EU showed problematic character of EU member states co-operation in face of migration burden-sharing. Migration crisis of 2015-2016 shed a light on migration burden-sharing and made subject one of the most discussed issues in European Union. LÄS MER