Sökning: "state capacity"

Visar resultat 16 - 20 av 474 uppsatser innehållade orden state capacity.

 1. 16. How to Shoot a Virus (With) a Message : A study on the usage and effect of coronavirus messages on Weibo

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Wei Chao; [2020]
  Nyckelord :health crisis communication; Coronavirus; social media messages; sensemaking; efficacy; social media engagement; Crisis and Emergency Risk Communication Framework; message virality;

  Sammanfattning : This study investigates what roles the Chinese state-owned media play in the Covid-19 outbreak in terms of what kind of messages they delivered on Weibo and the quality of the messages. It also explores how the public is engaged with these messages on Weibo. Both the messages and the engagement are examined by mix-method content analysis. LÄS MER

 2. 17. Aktörers roller för att möta utmaningar vid utveckling av industriella och sociala symbiosnätverk : En fallstudie i Sotenäs kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the environmental challenges the communities have faced depend on the increasing population and human activity, especially of the industrial development and the growth of industrial parks. There is a need to develop industrial parks in a way that contributes to minimal environmental impact, economic prosperity as well as local and regional sustainability. LÄS MER

 3. 18. Antropologi i offentlig sektor : Etnografiska perspektiv inom statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mangus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :SOU; Ethnography; Anthropology; Law; Political science; Investigation; Public; SOU; Etnografi; Antropologi; Juridik; Statsvetenskap; Utredning; Offentligt;

  Sammanfattning : Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt eftersom den skrivs. LÄS MER

 4. 19. SPOT-bombing i Falklandskriget?

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Shaun Clarke; SPOT-bombing; luftmaktsteori; små stater; strategisk påverkan; Falklandskriget; luftmakt; marinflyg; Argentina; Storbritannien;

  Sammanfattning : This study aims to test the strength of Shaun Clarkes air theory SPOT-bombing for small nations, to see if the theory could be of good use for all the small states around the world which are not able to master the capacity needed for large nation air theories. The British use of airpower during the Falkland war serves as case which is compared to the SPOT-bombing theory. LÄS MER

 5. 20. DYNAMIC RESPONSE OF CROSS LAMINATED TIMBER FLOORS SUBJECT TO INTERNAL LOADS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Jacob Skoglund; [2020]
  Nyckelord :CLT; dynamic engineering; engineering; Cross laminated timber; CLT Panels; dynamic response; Timber; CLT floors; Wood; Dynamic behavior; steady state analysis; steady-state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The deregulation of timber for use in large scale constructions has seen the addition of new innovative timber-based products to a category of products referred to as engineered wood products. A now well established addition to these products is cross laminated timber, or CLT for short. LÄS MER