Sökning: "statsvetenskap svensk politik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden statsvetenskap svensk politik.

 1. 1. Riksdagsuppdragets oklara mandat : En studie av det svenska riksdagsuppdraget

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Sjögren; [2020]
  Nyckelord :political science; politics; the Riksdag; the Swedish Parliament; parliamentary mandate; constituency; party culture; political representation; representation theory; party loyalty; statsvetenskap; politik; riksdagen; Sveriges riksdag; riksdagsmandat; valkrets; partikultur; politisk representation; representationsteori; partilojalitet;

  Sammanfattning : I den här masteruppsatsen frågar vi oss vilka faktorer som har betydelse för riksdagsmandatets representation. En stor del av den allmänna bilden är att svensk politik i huvudsak är nationellt partiorienterad och att basen för folkviljans förverkligande är åsiktsrepresentation. Tidigare forskning tycks också ge stöd åt detta antagande. LÄS MER

 2. 2. Är orsaker till partibildning en partisk historia? : En kvalitativ studie om politiska partiers motiveringar kring partibildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jakob Zetterström; [2019]
  Nyckelord :Partibildning; Kristdemokraterna; Feministiskt initiativ; Svensk politik;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to examine the motivation of political parties on their reason of formation. To execute, three perspectives on the formation of parties will be applied on the sequence of events for two specific party-formations. Those perspectives are the structural-, organisationtheoretical-, and actorcentralized perspective. LÄS MER

 3. 3. Maktstrukturer och tystnadskultur kring sexuella trakasserier inom svensk politik : En tillämpning av Maud Eduards och Carole Patemans teorier på branschuppropet #imaktenskorridorer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Veronica Sjöbohm; Karolina Hagström; [2018]
  Nyckelord :Sexual harassment; gender; power structures; the culture of silence; Sexuella trakasserier; kön; maktstrukturer; tystnadskultur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to, by implementing the theories of Maud Eduards and Carole Pateman on some of the testimonies found under the hashtag #imaktenskorridorer, explain why sexual harassments exist within Swedish politics. Our main focus will be power structures and the culture of silence concerning sexual harassments. LÄS MER

 4. 4. Svensk politik i förändring : Om varför Kristdemokraterna ingick och lämnade Decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arne Kanth; [2017]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; Kristdemokraterna; Alliansen; blockpolitik; politiska partier; flerpartisystem; Gunnar Sjöblom; partiledning; partiledare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to seek answers to why the Christian Democrats decided to actively contribute to the December agreement as well as its termination. My questions are: • Why did the Christian Democrats decide to join the December agreement? • Why did the Christian Democrats decide to leave the December agreement? I have used an analysis model based on the model Gunnar Sjöblom developed to explain how parties in a multi-party system reach their overall goal of program realization. LÄS MER

 5. 5. Ett partilöst Sverige? : En studie om svenska partiers medlemsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Anell; [2015]
  Nyckelord :Political parties; Swedish politics; Party member.; Svensk politik; partimedlem; medlemsutveckling; Demokratirådet; politiska partier;

  Sammanfattning : A group of scientist, called the council of democracy in Sweden made a prediction about members of political parties, in 2013 members should not exist. In this essay that statement going to be questioned. It shows that most of the political parties loses members in Sweden. LÄS MER