Sökning: "strömedel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet strömedel.

 1. 1. Gödselhantering på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Lood; Catharina Odenius; [2017]
  Nyckelord :gödsel; hästar; miljö; ridskola; ekonomisk;

  Sammanfattning : In Sweden, the horse industry is becoming more important to the agriculture and for the society, both in cultural, social and economic ways. The riding school is a large part of today’s society and involves people of all ages. The horses in the riding school produce a large amount of manure that in many cases is transported to landfills. LÄS MER

 2. 2. Ökad djurvälfärd i Europa, ett konkurrenshot mot svensk grisproduktion?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oscar Hilmér; Cecilia Klasson; [2017]
  Nyckelord :svensk grisproduktion; välfärdskoncept; djurskyddslagen; svenskt kött; knorr; fixering; halm;

  Sammanfattning : Sedan vi började studera på SLU har vi fått upp ögonen för den internationella konkurrensen för svensk grisproduktion. Syftet med denna studie är att kartlägga om det finns koncept på den europeiska marknaden som kan konkurrera med svenska produkter. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas grisen av bogsår och går det att undvika?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jessika Lönn; Angelica Pantzar; [2017]
  Nyckelord :bogsår; gris; Halland; utgödslingssystem; strö;

  Sammanfattning : Shoulder lesion is a big problem among pig farmers and is rarely noticed by the consumers. It is most common among lactating sows as they spend a lot of time laying down and is relatively hard to get rid of. There is a lot of factors that can affect the occurance of shoulder lesions for instance flesh, bedding and breeding. LÄS MER

 4. 4. Sandbås för mjölkkor i Sverige : vilka är böndernas erfarenheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marie Arvidsson; Stefan Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :sandbås; liggbås; strömedel; sand; gödsel; mjölkkor; kokomfort; djurhälsa;

  Sammanfattning : Lantbrukarna strävar efter att förbättra mjölkkornas levnadsmiljö i Sverige och i världen. Detta för att optimera kornas hälsa, produktion och överlevnad. Sand är ett mjukt underlag som formar sig efter kons kropp och skapar en god komfort för kon. LÄS MER

 5. 5. Djurskyddsstandard för suggor, smågrisar och slaktsvin i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emmy Lönnman; [2016]
  Nyckelord :gris; djurskydd; Sverige; Danmark; strö; svanskupering; golvyta; fixering; kastrering; pigs; animal protection; Sweden; Denmark; tail docking; floor area; fixation; castration;

  Sammanfattning : Danmark är den näst största källan till importerat griskött i Sverige. Det är ifrågasatt huruvida Danmark har samma djurskyddsnivå som Sverige när det kommer till grishållningen. LÄS MER