Sökning: "bäring"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet bäring.

 1. 1. Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cecilia Gerlitz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att på ett noggrannt sätt kunna beräkna felströmmar är det viktigt att ha kännedom om plus-, minus- och nollföljdsimpedansen hos alla komponenter i elnätet. Transformatorer är en nyckelkomponent i elnätet och är därför inget undantag. LÄS MER

 2. 2. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 3. 3. Lägesosäkerhet vid mätning av dold punkt med totalstation och GNSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Patrik Persson; Dennis Sjölén; [2018]
  Nyckelord :hidden point; inaccessible point; GNSS; measurement uncertainty; network RTK; total station; dold punkt; GNSS; mätosäkerhet; lägesosäkerhet; nätverks-RTK; totalstation;

  Sammanfattning : En dold punkt är en punkt som inte kan mätas direkt utan måste mätas indirekt med hjälp av t.ex. Global Navigation Satellite System (GNSS) eller totalstation. Det finns ett flertal olika metoder med GNSS och totalstation som passar till olika inmätningssituationer för att mäta en dold punkt. LÄS MER

 4. 4. Urvalets paradox : De bakomliggande faktorerna kring geografilärares val av undervisningsinnehåll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Moussab Benmakhlouf; [2018]
  Nyckelord :Geografilärare; undervisningsinnehåll; friutrymme; praktisk teori; den didaktiska triangeln.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att studera hur geografilärare i grundskolans årskurser 7-9 motiverar sina val av undervisningsmoment och utifrån den praktiska teorin studera de bakomliggande faktorerna kring dessa val. Metoden för att undersöka syftet var utav kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. PIPETT 1

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Richard Krantz; [2017]
  Nyckelord :Öken; Humor; Text; Språk; Komedi;

  Sammanfattning : PIPPET 1 tar avstamp i 10 olika spår eller riktningar som är tongivande för mitt konstnärsskap. Av 10 spår valdes 3 slumpmässigt ut; Öknen, Humorn och Språket. De övriga finns nämnda i uppsatsens appendix. LÄS MER