Sökning: "studentkonsultföretag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet studentkonsultföretag.

 1. 1. Den gynnsamma länken mellan studenter och näringsliv? : En studie av fem studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Gudmundsson; Julia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Student consulting companies; knowledge companies; social capital; network; competence; knowledge transfer; positioning; branding; relationships; community; commitment; location; Studentkonsultföretag; kunskapsföretag; socialt kapital; nätverk; kompetens; kunskapsöverföring; positionering; varumärke; relationer; gemenskap; engagemang; lokalisering;

  Sammanfattning : Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student consulting companies Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following research questions: How does student-driven consulting companies’ function? o Which network-related connections do the companies have? o What are the critical factors for the companies? Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this essay, in order to be interpretative. LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocesser under företagsetableringen - En studie av tre studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Köhler; Oscar Zander; Max Skjöld; [2010]
  Nyckelord :beslutsprocesser; causation; effectuation; företagsetablering; studentkonsultföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur beslutsprocesserna ser ut i nystartade konsultföretag. Syftet med uppsatsen är också att försöka identifiera en eller flera viktiga faktorer som styr beslutsprocesserna under företagsetableringen. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv ansats samt av undersökningsdesignen fallstudier. LÄS MER