Sökning: "Sofia Gudmundsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofia Gudmundsson.

 1. 1. Den gynnsamma länken mellan studenter och näringsliv? : En studie av fem studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Gudmundsson; Julia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Student consulting companies; knowledge companies; social capital; network; competence; knowledge transfer; positioning; branding; relationships; community; commitment; location; Studentkonsultföretag; kunskapsföretag; socialt kapital; nätverk; kompetens; kunskapsöverföring; positionering; varumärke; relationer; gemenskap; engagemang; lokalisering;

  Sammanfattning : Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student consulting companies Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following research questions: How does student-driven consulting companies’ function? o Which network-related connections do the companies have? o What are the critical factors for the companies? Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this essay, in order to be interpretative. LÄS MER

 2. 2. Vilka effekter har införandet av den svenska bolagstyrningskoden haft för revisorerna?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Magnus Gudmundsson; Sofia Josephson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktionen av den svenska bolagsstyrningskoden leder till möjligheten att revisorerna påverkas på olika sätt. Själva revisionsarbetet förefaller inte vara utsatt för större förändringar, då granskningen av bolagens dokumentation kring bolagsstyrningskoden inte märkbart skiljer sig från den granskning som utförs vid förvaltningsrevisionen. LÄS MER

 3. 3. Vad bra du var! Hur känns det?! Psykosocial arbetsmiljökartläggning på Kulturföretaget

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Sofia Gudmundsson; [2005]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljökartläggning; kulturarbetare; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : En psykosocial arbetsmiljökartläggning genomfördes på Kulturföretagets samtliga tillsvidareanställda med hjälp av enkätformuläret Psykosocial arbetsmiljökartläggning (PAK) som är framtaget av Sigvard Rubenowitz. Syftetvar att få ett exempel på hur kulturarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö och att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön mellan administrativ-, teknisk- och konstnärlig personal inom företaget. LÄS MER