Sökning: "syntetisering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet syntetisering.

 1. 1. Statliga risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för nationell riskbild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elia Stefan Abadi; [2019]
  Nyckelord :Risk; risk definition; risk and vulnerability assessment; aggregation; national risk and capability assessment; vital societal functions; content analysis; sectorial and cross-sectorial interdependencies; functional interdependencies; critical social functions.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The National Risk and Capability Assessment (NRCA) is used by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to decide to develop annual strategic plans. NRCA is carried out by dedicated experts in workshops and interviews with other actors’ representatives, etc. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser kring tvångsåtgärden fastspänning i den psykiatriska slutenvården : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maya Bonander; Nadia Liberg Bruhner; [2019]
  Nyckelord :Beltbed; Psychiatric inpatientcare; Psychiatric nursing; Restraint; The patient´s experience; Bältessäng; Fastspänning; Patienters upplevelser; Psykiatrisk omvårdnad; Psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastspänning i en bältessäng är relativt vanligt förekommande i Sverige och flera andra länder inom den slutna psykiatriska vården. Forskning kring sjuksköterskors upplevelse om fastspänning visar på att det dels uppfattas som någonting etiskt svårt, samtidigt anses fastspänning vara någonting nödvändigt ur en säkerhetsaspekt. LÄS MER

 3. 3. Skolan i en globaliserad värld : En forskningsöversikt om global undervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Fichtelius; [2018]
  Nyckelord :globalisering; samhällsorienterade ämnen; global undervisning; perspektiv; kommunikation; närområde; kultur; mångkultur; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Skolan existerar i en globaliserad värld och eleverna ska utbildas till framgångsrika globala medborgare. Skolans samhällsorienterade ämnen fokuserar bland annat på hur vi människor lever tillsammans, dels i vårt närområde och dels i vår globala värld. LÄS MER

 4. 4. Multi agent control with LTL specifications and abstraction with input memories

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Paul Rousse; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formal controller synthesis methods with temporal logic specications tryto guarantee the correctness of given specications with a system that mighthave complex behaviour. Most often, discrete abstractions of a continuoussystem are used in order to reduce the size of the problem. LÄS MER

 5. 5. För vem och under vilka villkor visar kriminalitetsprogrammet Enchanced Thinking Skills effekt? En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anneli Ammouri; Ilona Gorgis; [2017]
  Nyckelord :ETS; effekt; återfallsrisk; utvärderingsproblematik; intagna; återfall i brott;

  Sammanfattning : Den genomförda litteraturstudien är av integrativ ansats med syfte att granska eventuella effekter av kriminalitetsprogrammet Enhanced Thinking Skills (ETS). Studien har genomförts genom en granskning av 14 internationella studier, utvärderingar och metaanalyser av ETS. LÄS MER